پیشتازی کرمانشاه درتولید ماهی خاویار

پیشتازی کرمانشاه درتولید ماهی خاویار

پیشتازی کرمانشاه درتولید ماهی خاویار

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

پیشتازی کرمانشاه درتولید ماهی خاویار

//

پیشتازی کرمانشاه درتولید ماهی خاویار

مدیرکل شیلات استان کرمانشاه، گفت: استان کرمانشاه از استان های پیشتاز در تولید ماهیان خاویاری است و در آینده ای نزدیک به قطب تولید ماهیان خاویاری تبدیل خواهد شد

باشگاه خبرنگاران کرمانشاه

مهندس کیومرث شهبازی بیان کرد: استان کرمانشاه قابلیت ها و پتانسیل های منحصر به فردی در زمینه تولید ماهیان خاویاری دارد.

مدیرکل شیلات استان کرمانشاه افزود: با کاهش تولید خاویار در دریای خزر سیاست ها به سوی تولید ماهیان خاویاری در منابع و آب های داخلی کشور معطوف شده است و در همین راستا نیز در حال حاضر 5 مزرعه فعال پرورش ماهیان خاویاری در استان کرمانشاه فعال است که 4 مزرعه آن به تولید خاویار رسیده است.

مدیرکل شیلات استان کرمانشاه در ادامه در مورد پتانسیل های بالای استان در زمینه پرورش ماهیان خاویاری سخن گفت: بر اساس بررسی هاس انجام شده این استان مناسب ترین محل برای پرورش ماهیان خاویاری است وشهرستان های سرپل ذهاب و گیلانغرب ظرفیت ها و پتانسیل های فوق العاده ای در این زمینه دارند.

شهبازی بیان کرد: پرورش ماهیان خاویاری از هفت سال پیش در استان کرمانشاه آغاز شده است و امسال برای اولین بار تاس ماهی روسی در استان کرمانشاه به خاویار رسیده است.

وی سپس از احداث سایت های سرابگرم و سایت بزرگ تنگ منصوری در راستای گسترش تولید ماهیان خاویاری خبر داد.

شهبازی افزود: همچنین کار مطالعه مجتمع سیصد تنی گیلانغرب به اتمام رسیده و وارد فاز اجرایی شده استدیدگاه خود را بیان کنید