صدور موافقت اصولی تکثیر ماهیان خاویاری در سواحل ترکمن

صدور موافقت اصولی تکثیر ماهیان خاویاری در سواحل ترکمن

صدور موافقت اصولی تکثیر ماهیان خاویاری در سواحل ترکمن

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

صدور موافقت اصولی تکثیر ماهیان خاویاری در سواحل ترکمن

//

صدور موافقت اصولی تکثیر ماهیان خاویاری در سواحل ترکمن

معاون آبزیپروری اداره کل شیلات استان گلستان از صدور موافقت اصولی تکثیر ماهیان خاویاری با ظرفیت 500 هزار قطعه از سوی شیلات ایران برای استان گلستان در سواحل شهرستان ترکمن خبر داد

خبرگزاری فارس از گرگان به نقل از روابط عمومی اداره کل شیلات گلستان، سیداکبر علیمحمدی با بیان اینکه شش تعاونی آبزیپروری در استان فعال است اظهار داشت: این شش تعاونی تعداد 243 نفر افراد حقیقی و حقوقی که از تولیدکنندگان عمده محسوب میشوند، را تحت پوشش قرار دادهاند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر سه تعاونی ماهیان گرمابی، دو تعاونی ماهیان سردآبی و یک تعاونی مربوط به ماهیان زینتی در استان فعال هستند و 100 درصد فعالان آبزیپروری استان را تحت پوشش قرار دادهاند.

علیمحمدی با اشاره به میزان تولید این تعاونیها گفت: در سالجاری پیشبینی تولید تعاونیهای گرمابی استان حدود 17 هزار و 500 تن، سردآبی حدود 340 تن و ماهیان زینتی 2 میلیون و 200 هزار قطعه است.

درآمد ناخالص حاصل از تولید انواع ماهیان گرمابی گلستان 54 میلیارد تومان است

وی با بیان اینکه درآمد ناخالص حاصل از تولید انواع ماهیان گرمابی استان 54 میلیارد تومان است تصریح کرد: درآمد حاصل از ماهیان سردآبی حدود 27 میلیارد و 200 میلیون ریال و ماهیان زینتی بیش از 10 میلیارد ریال است.

گلستان جایگاه چهارم کشور تولید انواع آبزیان گرمابی

معاون آبزیپروری اداره کل شیلات استان گلستان افزود: استان گلستان جایگاه چهارم کشور را در تولید انواع آبزیان گرمابی به خود اختصاص داده است و بعد از استانهای مازندران، گیلان و خوزستان قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: دو مرکز پرورش ماهیان خاویاری در حال ساخت است که یکی با ظرفیت 25 تن گوشت و یک و نیم تن خاویار در مرحله ساخت و پرورش و دیگری با ظرفیت 75 تن گوشت و پنج تن خاویار در مرحله تسهیلات بانکی است.

علیمحمدی افزود: همچنین اخیرا یک فقره موافقت اصولی در زمینه تکثیر ماهیان خاویاری با ظرفیت 500 هزار قطعه و یک فقره موافقت اصولی در زمینه پرورش انواع ماهیان خاویاری با ظرفیت یک هزار تن گوشت و 30 تن خاویار از سوی شیلات ایران برای استان گلستان در سواحل شهرستان ترکمن صادر شده است.

تشکل اختصاصی پرورش میگو در گلستان ایجاد میشود

معاون آبزیپروری اداره کل شیلات استان گلستان گفت: در سالهای اخیر فعالیت پرورش میگو در استان آغاز شده است که با پیگیریهای به عمل آمده در آینده نزدیک از سوی شیلات گلستان تشکل اختصاصی در این زمینه ایجاد میشوددیدگاه خود را بیان کنید