اجراي طرح تکثير و پرورش ماهي صافي در بندرعباس

اجراي طرح تکثير و پرورش ماهي صافي در بندرعباس

اجراي طرح تکثير و پرورش ماهي صافي در بندرعباس

چهار‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
Wednesday, October 27, 2021

اجراي طرح تکثير و پرورش ماهي صافي در بندرعباس

//

اجراي طرح تکثير و پرورش ماهي صافي در بندرعباس

واحد مرکزی خبر:طرح تحقیقاتی تکثیر و پرورش ماهی صافی در پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان برای نخستین بار در کشور در بندرعباس با موفقیت اجرا شد .
رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان امروز در نخستین همایش ملی شیلات و آبزیان در سالن دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس گفت : در این طرح 100 مولد ماهی صافی از آبهای خلیج فارس و دریای عمان جمع آوری و به کارگاه تکثیر ماهی این پژوهشکده در بندرعباس منتقل شد .
آقای مرتضوی افزود : در پنج حوضچه فایبرگلاس از ماهی صافی 800 هزار تخم تولید و 10 درصد آن به لارو تبدیل می شود.
وی گفت : تا پایان سال بچه ماهی های تولید شده برای بازسازی ذخایر در دریا رها و یا برای پرورش به قفس هایی در دریا منتقل می شود.
رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان گفت : سال آینده طرح تحقیقاتی تکثیر و پرورش ماهی سرخو در این پژوهشکده با هدف بازسازی ذخایر و رشد این گونه در شرایط مختلف آغاز می شود.
آقای مرتضوی افزود : دسترسی آسان مولد این ماهی و گیاهخوار بودن گونه های صافی و سرخو علت انتخاب برای تکثیر و پرورش است .
وی گفت : ذخایر ماهی های کف زی 66 هزار تن برآورد شده که میزان صید و ذخیره این گونه ها متناسب است .
کفشک ، کیلکا و شیر از ماهی های کف زی هستند .
رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان گفت : ماهی های یال اسبی و فانوس ماهیان با 70 هزار تن ذخیره از گونه های کمتر برداشت شده در آبهای هرمزگان هستند .
آقای مرتضوی اضافه کرد : از این گونه ها در سال 30 تن صید می شود که افزایش برداشت توسعه اشتغال و صادرات را به دنبال دارد .
نخستین همایش ملی شیلات و آبزیان امروز در سالن دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس آغاز به کار کرد.
دبیر این همایش گفت : از میان 270 مقاله از سراسر کشور به این همایش 120 مقاله به صورت پوستر و سخنرانی ارائه می شود.
آقای بحری افزود : تکثیر و پرورش آبزیان ، بوم شناسی آبزیان شیلاتی ، ارزیابی ذخایر ، فرآوری و تولید محصولات جدید شیلاتی و فناوری صید و صیادی از محورهای همایش 2 روزه شیلات و آبزیان است.
وی اضافه کرد : مقاله های ارائه شده در این همایش در نشریه تخصصی شیلات دانشگاه آزاد اسلامی چاپ می شوددیدگاه خود را بیان کنید