پروژه ماهیان خاویاری اندیمشك تهدیدی برای محیط زیست و رودخانه دز نیست

پروژه ماهیان خاویاری اندیمشك تهدیدی برای محیط زیست و رودخانه دز نیست

پروژه ماهیان خاویاری اندیمشك تهدیدی برای محیط زیست و رودخانه دز نیست

جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰
Friday, October 22, 2021

پروژه ماهیان خاویاری اندیمشك تهدیدی برای محیط زیست و رودخانه دز نیست

//

پروژه ماهیان خاویاری اندیمشك تهدیدی برای محیط زیست و رودخانه دز نیست

باشگاه خبرنگاران خوزستان، 'سیدرحیم مغینمی افزود: اجرای طرح پرورش ماهیان خاویاری در منطقه 'چم گلك' اندیمشك با ظرفیت دو هزار تن ماهیان خاویاری از طرح های توسعه كشاورزی خوزستان بوده كه مقدمات آن انجام و مجوز اولیه برای اجرای آن صادر شده است.

وی گفت:در تصویب این طرح تمام استانداردهای زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفته و اجرای آن هیچ خطری از نظر آلودگی برای رودخانه دز ندارد.

مدیر كل شیلات استان خوزستان  به وجود ظرفیت های فراوان دزفول در پرورش ماهی اشاره كرد و افزود: با اجرای طرح پرورش ماهی خاوری در رودخانه دز مشخص شد ، رشد ماهیان خاویاری در این رودخانه دو برابر رودخانه های دیگر است.

وی اظهار داشت:به منظور شناسایی ظرفیت های قابل بهره برداری رودخانه دز تحقیقات جامعی صورت گرفته كه نتایج آن در زمینه اجرای طرح های پرورش ماهی بكار گرفته می شود.

مغینمی رودخانه دز را ظرفیتی بزرگ برای شهرستان دزفول دانست و افزود: رودخانه همیشه جاری دز و شبكه ‌های آبیاری منشعب از آن شرایط برای تبدیل دزفول به قطب شیلات خوزستان را فراهم كرده است.

وی با اشاره به همكاری خوب سازمان ‌های آب و برق و محیط زیست با شیلات استان گفت: طرح توسعه پرورش ماهیان خاوری در دزفول در دست بررسی بوده و مكان‌یابی لازم نیز در سطح این شهرستان صورت گرفته است.

مغینمی از استقبال بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این زمینه در دزفول اشاره كرد و گفت: طرح پرورش ماهی در قفس با مشاركت بخش خصوصی بعد از تكمیل نهایی طرح اجرا می شود.

وی در ادامه به پیگیری مشكل پرورش دهندگان ماهی در دزفول مبنی بر تلفات گسترده ماهی كپور نقره ای اشاره كرد و گفت: شیلات كشور با همكاری مراكز تحقیقاتی ، سازمان دامپزشكی و یك گروه كارشناسی از فائو این مشكل را در دست بررسی داشته وبزودی گروه های تحقیقاتی در این زمینه فعالیت خود را آغاز می كنند.

مغینمی اظهار امیدواری كرد با همكاری بخش خصوص و كارشناسان خارجی این مشكل هرچه سریع تر برطرف شوددیدگاه خود را بیان کنید