صدور خاویار پرورشی مازندران به اروپا

صدور خاویار پرورشی مازندران به اروپا

صدور خاویار پرورشی مازندران به اروپا

چهار‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
Wednesday, October 27, 2021

صدور خاویار پرورشی مازندران به اروپا

//

صدور خاویار پرورشی مازندران به اروپا

خبرگزاری فارس از ساری به نقل از روابط عمومی اداره کل شیلات مازندران، حسن حبیب‌نژاد با اشاره به اینکه تا پایان آبان سال جاری 156 کیلوگرم خاویار پرورشی از مازندران به کشورهای اروپایی صادر شده است، تصریح کرد: خاویار پرورشی مازندران به کشورهای آلمان، فرانسه و سوئیس صادر شده است.

وی با اعلام اینکه شرکت آبزی گستران ساعی در ساری از مراکز مهم خصوصی پرورش ماهیان خاویاری است، اظهار داشت: این مرکز خاویار استحصالی را پس از عمل‌آوری به چهار کشور امارات متحده عربی، آلمان، فرانسه و سوئیس صادر کرد.

حبیب‌نژاد با اشاره به اینکه کشور به امارات متحده عربی 53 کیلوگرم خاویار صادر کرده است، ادامه داد: خاویار پرورشی مازندران به کشور آلمان به میزان 79 کیلوگرم، فرانسه 18 کیلوگرم و سوئیس 6 کیلوگرم بوده است.

مدیرکل شیلات مازندران در ادامه با اشاره به اینکه خاویار استحصالی از نوع بلوگا بوده است، گفت: قیمت هر کیلو خاویار پرورشی صادراتی 870 دلار بوده که در مجموع 135 هزار و 720 دلار ارز وارد کشور شده استدیدگاه خود را بیان کنید