رهاسازی 25 هزار قطعه ماهی قزل‌آلا در سد گلستان

رهاسازی 25 هزار قطعه ماهی قزل‌آلا در سد گلستان

رهاسازی 25 هزار قطعه ماهی قزل‌آلا در سد گلستان

سه‌شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰
Tuesday, November 30, 2021

رهاسازی 25 هزار قطعه ماهی قزل‌آلا در سد گلستان

//

رهاسازی 25 هزار قطعه ماهی قزل‌آلا در سد گلستان

مدیرکل شیلات گلستان گفت: برای نخسین بار در استان گلستان، 25 هزار قطعه ماهی قزل‌آلا در سد گلستان رهاسازی شد

خبرگزاری فارس از گرگان به نقل از روابط عمومی اداره کل شیلات گلستان، علیاکبر پاسندی اظهار داشت: این طرح به عنوان پایلوت در استان اجرا شده و تعداد 25 هزار قطعه بچه ماهی قزلآلای رنگینکمان در سد گلستان رهاسازی شد.

وی ادامه داد: این طرح توسط دو گروه از فارغالتحصیلان شیلات با هماهنگی و اخذ مجوز از آب منطقه‌ای اجرا شده است.

پاسندی با بیان اینکه 25 هزار قطعه بچه ماهی در هشت قفس و هر قفس به ابعاد 50 متر مربع رهاسازی شدهاند، خاطرنشان کرد: این بچه ماهی‌ها با وزن متوسط 65 گرم رهاسازی شده و امید است در پایان دوره پرورش به مقدار هفت الی هشت تن ماهی قزلآلا با وزن متوسط 350 گرم برداشت شود.

مدیرکل شیلات گلستان هدف از اجرای این طرح را استفاده بهینه از توانمندیهای بالقوه منابع آبی و افزایش میزان تولید ماهی در واحد سطح منابع آبی عنوان کرد و افزود: ایجاد اشتغال برای افراد بومی و افزایش درآمد آنان و تأمین بخشی از نیاز پروتئینی جامعه از دیگر اهداف اجرای این طرح است.

پاسندی با اشاره به مزایای این طرح گفت: سهولت نصب و راهاندازی نسبت به احداث استخرهای خاکی و بتنی، هزینه سرمایهگذاری کمتر و تولید بیشتر در واحد سطح نسبت به استخر خاکی، سهولت پرورش و صید و امکان نظارت و کنترل بهتر از مزایای این طرح است.

وی تصریح کرد: قابلیت جابجایی و توسعه قفسها در محل پرورش، امکان استفاده از غذاهای طبیعی و زنده منابع آبی، عدم نیاز به برق در سیستمهای هوادهی و تعویض آب و امکان توسعه در تمام منابع آبی بزرگ در نیمه دوم سال از دیگر مزایای اجرای این طرح است

مدیرکل شیلات گلستان اظهار امیدواری کرد با اجرای موفق این طرح پایلوت در سالهای آینده، بتوان از منابع آبی مستعد استان حداکثر استفاده را برددیدگاه خود را بیان کنید