ایجاد بانک ژن انواع آبزیان اقتصادی در کشور

ایجاد بانک ژن انواع آبزیان اقتصادی در کشور

ایجاد بانک ژن انواع آبزیان اقتصادی در کشور

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

ایجاد بانک ژن انواع آبزیان اقتصادی در کشور

//

ایجاد بانک ژن انواع آبزیان اقتصادی در کشور

رئیس موسسه تحقیقات شیلات ایران از راه‌اندازی بانک ژن انواع آبزیان اقتصادی در کشور خبر داد

مطلبی در گفت‌وگو با خبرنگار علمی ایسنا، با اعلام این خبر گفت: تا کنون ژن‌های زیادی در این بانک به ثبت رسیده و در حال حاضر بانک ژن زنده دریایی تشکیل شده است.

وی با اشاره به راه‌اندازی بانک ژن انواع آبزیان اقتصادی کشور اظهار کرد: راه‌اندازی بانک ژن DNA، ماهیان استخوانی دریای خزر، آرتمیا و میگو در حال حاضر در دست اجراست.

مطلبی در خصوص گونه‌های ژنتیکی ماهیان خاویاری گفت: در حال حاضر پنج گونه ماهی خاویاری در بانک ژن گیاهی به ثبت رسیده است.

وی از ایجاد مرکز SPF میگو در بوشهر خبر داد و تصریح کرد: این مرکز با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ساخته می‌شود.

رئیس موسسه تحقیقات شیلات ایران گفت: اقدامات اولیه برای راه‌اندازی، طراحی و میزان اعتبار این مرکز در دست انجام استدیدگاه خود را بیان کنید