افزایش سرانه مصرف ماهی در استان مرکزی تا پایان برنامه پنجم توسعه

افزایش سرانه مصرف ماهی در استان مرکزی تا پایان برنامه پنجم توسعه

افزایش سرانه مصرف ماهی در استان مرکزی تا پایان برنامه پنجم توسعه

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

افزایش سرانه مصرف ماهی در استان مرکزی تا پایان برنامه پنجم توسعه

//

افزایش سرانه مصرف ماهی در استان مرکزی تا پایان برنامه پنجم توسعه

مدیرامور شیلات و آبزیان سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اراک گفت: متوسط سرانه مصرف آبزیان در کشور 9 کیلوگرم می باشد که این درحالی است که این میزان در استان تنها 5 کیلو و 800 گرم است.

اکبری افزایش تولید آبزیان پرورشی، برگزاری کلاس های آموزشی، فرهنگ سازی مصرف و برپایی جشنواره های طبخ و نمایشگاههای عرضه آبزیان را از جمله اقدامات این امور در افزایش سرانه مصرف ماهی در استان بیان کرد و گفت: تا پایان برنامه پنجم توسعه متوسط سرانه مصرف در استان به 7 کیلوگرم افزایش می یابد.

شهرستان اراک با متوسط سرانه 7 کیلو و 700 گرم بیشترین و شهرستان خنداب با 5 کیلو و 100 گرم کمترین میزان مصرف آبزیان را در استان به خود اختصاص دادنددیدگاه خود را بیان کنید