شعبه انجمن ارگانیک کشور در گلستان راه‎اندازی می‎شود

شعبه انجمن ارگانیک کشور در گلستان راه‎اندازی می‎شود

شعبه انجمن ارگانیک کشور در گلستان راه‎اندازی می‎شود

سه‌شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰
Tuesday, December 7, 2021

شعبه انجمن ارگانیک کشور در گلستان راه‎اندازی می‎شود

//

شعبه انجمن ارگانیک کشور در گلستان راه‎اندازی می‎شود
رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان گفت: شعبه انجمن ارگانیک کشور در گلستان راه‎اندازی می‎شود
خبرگزاری فارس از گرگان، عباسعلی نوری‎نیا عصر امروز در آیین پایانی نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای پژوهشی خانواده بزرگ جهاد کشاورزی استان گلستان اظهار داشت: پیشنهاد راه‎اندازی کانون بخش خصوصی استان در دو سال پیش پیشنهاد شد و در حال حاضر به عنوان معدودترین بخش‎های پژوهشی در استان مطرح است.
وی میزان استقبال از نمایشگاه توانمندی‎ها و دستاوردهای پژوهشی جهاد کشاورزی استان را مثبت ارزیابی کرد و بیان داشت: توانمندی‎های زیادی در بخش پژوهش وجود دارد که در ظرف یک هفته امکان ارائه همه آنها وجود نداشت اما بر اساس برآورد صورت گرفته 50 درصد بالاتر از حد انتظار بود.
رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان خاطرنشان کرد: در سال‌جاری خانواده جهاد کشاورزی مخصوصاً مجموعه آموزش و پژوهش سال خاصی داشت و برنامه‎هایی که در سطح استان طی سال‎های گذشته برگزار می‎شد جلوه‎ای خاص نداشتند اما خوشبختانه امسال شاهد برنامه‎های بسیار عالی در هفته پژوهش بودیم.
وی یادآور شد: در نمایشگاه توانمندی‎های استان سه غرفه شیلات، موسسه تحقیقات پنبه و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی به آخرین دستاوردهای پژوهشی خود مبادرت کردند.
رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در خصوص‎ ویژگی‎های نمایشگاه پژوهش ابراز داشت: در این نمایشگاه فناوری‎هایی با حضور بخش خصوصی و سازماندهی مرکز تحقیقات در چهار کارگروه نظیر کارگروه دامی و دامپزشکی، کارگروه شیلات و آبزیان، کارگروه زراعت و باغبانی همچنین کارگروه منابع طبیعی و آبخیزداری ارائه شد.
نوری‎نیا اظهار داشت: شاید طی دو تا سه سال گذشته موضوعاتی در ‌ارتباط‌ با اصل 44 مطرح شد که تحقیقات باید با ظرفیت بخش خصوصی انجام شود و تحلیل‎هایی در این زمینه وجود داشت.
وی افزود: ممکن است که به یک کارخانه همین امروز سهام بفروشیم و آن را خصوصی کنیم ولی با موضوعات تحقیقاتی آن هم در عرصه پژوهش کشاورزی و منابع طبیعی، دامپزشکی و شیلات که موضوعات حساس است این امر امکان‎پذیر نیست و باید به صورت تدریجی این اقدام صورت پذیرد.
نمایشگاه توانمندی‎ها و دستاوردهای پژوهشی خانواده بزرگ جهاد کشاورزی استان گلستان عصر امروز با حضور محققان، پژوهشگران و جمعی از مدیران دستگاه‎های اجرایی به کار خود پایان داد

 دیدگاه خود را بیان کنید