صيد 157 تن ماهي استخواني در گلستان

صيد 157 تن ماهي استخواني در گلستان

صيد 157 تن ماهي استخواني در گلستان

شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
Saturday, October 23, 2021

صيد 157 تن ماهي استخواني در گلستان

//

صيد 157 تن ماهي استخواني در گلستان
واحد مرکزی خبر :صیادان گلستانی از آغاز فصل جدید صید تاکنون 157 تن انواع ماهی استخوانی صید کردند.
مدیر کل شیلات گلستان امروز گفت: مهمترین ماهیان صید شده خزر در گلستان کفال ، کپور و سفید است که میزان آن به ترتیب 90 تن ، 40 تن و 22 تن بود.
آقای پاسندی افزود :میزان صیدکپور در گلستان دو برابر و سفید 4 برابر پارسال است.
او افزود: امسال بیش از 94 میلیون قطعه انواع بچه ماهیان استخوانی کپور-کلمه وسفید، برای بازسازی ذخایر ماهی استخوانی در خزر رها شد.
صیادان گلستانی در فصل صید پارسال 1200 تن انواع ماهی استخوانی از خزر صید کردند.
بزرگ ترین دریاچه خزر در استان گلستان حدود 100 کیلومتر نوار ساحلی دارد.
هزار و 421 صیاد از 21 تعاونی دارای مجوز گلستان تا 20 فروردین سال آینده در حوزه آبهای دریای خزر در این استان به صید مشغولند.
فصل صید هر سال از 15 مهر تا 20 فرودین است

 دیدگاه خود را بیان کنید