راه اندازي مرکز تشخيص تخصصي بيماريهاي آبزيان در شهرکرد

راه اندازي مرکز تشخيص تخصصي بيماريهاي آبزيان در شهرکرد

راه اندازي مرکز تشخيص تخصصي بيماريهاي آبزيان در شهرکرد

جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰
Friday, October 22, 2021

راه اندازي مرکز تشخيص تخصصي بيماريهاي آبزيان در شهرکرد

//

راه اندازي مرکز تشخيص تخصصي بيماريهاي آبزيان در شهرکرد
واحد مرکزی خبر :مرکز تشخیص تخصصی بیماریهای آبزیان در قطب ماهیان سردابی کشور امروز در شهرکرد راه اندازی شد.
چهارمحال و بختیاری با تولید سالانه 16هزار تن ماهی سردابی مقام نخست پرورش ماهی کشور را داراست.
مدیرکل دامپزشکی چهار محال و بختیاری گفت برای راه اندازی این مرکز در اداره کل دامپزشکی استان 3 میلیارد ریال هزینه شد.
پایگاه تحقیقاتی پرورش ماهیان سردابی بویژه قزل آلا هم اسفندماه گذشته در شهرکرد راه اندازی شد.
مهری افزود در تشخیص تخصصی بیماریهای آبزیان تمامی روشهای تشخیص بیماریهای ماهیان سردابی با روش quotation mark پی سی آر quotation mark - از روشهای مولکولی درتشخیص بسیاری ازبیماریهای انسانی، دامی، مبتنی بر سنجش کمی نسخه های ژنی از طریق سنجش میزان نشر نور فلورسنت - و کشت میکروبی انجام می شود .
سرعت، حساسیت و قدرت تشخیص بالا از مزایای استفاده از این روش است.
تامین درخواست و نیاز بهره برداران وتولیدکنندگان / تقویت وپشتیبانی سیستم تشخیص
و درمان بیماریهای آبزیان از اهداف راه اندازی مرکز تشخیص تخصصی بیماریهای ابزیان است.
هم اکنون 300 مزرعه پرورش ماهی در این استان فعال است که 70 درصد این مزارع مکانیزه هستند

 دیدگاه خود را بیان کنید