تعطیلی 95 مرکز پرورش ماهیان سردآبی کرمان به علت خشکسالی

تعطیلی 95 مرکز پرورش ماهیان سردآبی کرمان به علت خشکسالی

تعطیلی 95 مرکز پرورش ماهیان سردآبی کرمان به علت خشکسالی

سه‌شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰
Tuesday, November 30, 2021

تعطیلی 95 مرکز پرورش ماهیان سردآبی کرمان به علت خشکسالی

۱۳۹۱/۱۰/۱۳

تعطیلی 95 مرکز پرورش ماهیان سردآبی کرمان به علت خشکسالی
رییس اداره بهداشت و پیشگیری از بیماری‌های آبزیان اداره کل دامپزشکی استان کرمان با اشاره به خشکسالی‌های اخیر گفت: متأسفانه از 127 مرکز پرورش ماهیان سردآبی استان فقط 32 مرکز فعال است که امیدواریم با افزایش بارندگی‌های اخیر، شاهد استقبال مجدد مردم استان از این صنعت باشیم
زهره محبان" در گفت وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه کویر، اظهار کرد: از ابتدای سال، 212 مورد نمونه جهت بررسی بیماری‌های احتمالی آبزیان از مراکز پرورش آبزیان این استان اخذ شده است.
رییس اداره بهداشت و پیشگیری از بیماریهای آبزیان اداره کل دامپزشکی استان کرمان گفت: جهت پایش مستمر و اعمال ضوابط بهداشتی، از ابتدای سال جاری 296 مورد بازدید از مجموع 68 مرکز پرورش آبزیان استان کرمان انجام شده است.
وی افزود: بازدیدهای صورت گرفته به تفکیک مراکز پرورش آبزیان شامل 124 مورد بازدید از 32 مرکز پرورش ماهیان سردابی، 157 مورد بازدید از 31 مرکز پرورش ماهیان گرمابی و 15 مورد بازدید از 5 مرکز ماهیان زینتی و خاویاری استان است.
رییس اداره بهداشت و پیشگیری از بیماری‌های آبزیان اداره کل دامپزشکی استان کرمان اظهار کرد: طی بازدیدهای صورت گرفته 212 مورد نمونه جهت پایش عوامل بیماری‌زا از مراکز پرورش آبزیان استان کرمان اخذ شده است. تعداد 120 نمونه نیز جهت تأیید نهایی به سازمان دامپزشکی کشور ارسال شده است.
وی با اشاره به اینکه آزمایشات مختلف برای بررسی وضعیت بیماری‌های میکروبی، ویروسی، انگلی و قارچی بر روی 212 نمونه اخذ شده صورت گرفته، گفت: خوشبختانه استان کرمان از لحاظ آلودگی به بیماری‌های آبزیان، جزء مناطق پاک محسوب می‌شود و طی 9 ماه گذشته نیز در آبزیان این استان بیماری خاصی مشاهده نشده است.
محبان با اشاره به اهمیت عفونت‌های استرپتوکوکی در صنعت پرورش آبزیان بیان کرد: خوشبختانه در استان کرمان از این لحاظ نیز مشکل خاصی مشاهده نشده است.
وی با ذکر این نکته که فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب یکی از عوامل مهم در صنعت پرورش آبزیان است، ادامه داد: در این زمینه نیز 20 مورد نمونه‌برداری انجام شده و آب مناطق مختلف از لحاظ سختی آب، PH، گازهای محلول و سایر فاکتورهای مهم مورد آزمایش قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه صنعت پرورش آبزیان یکی از صنایع اشتغالزاست، افزود: با وجود کویری بودن استان کرمان، این استان از پتانسیل‌های خوبی جهت گسترش این صنعت برخوردار است

 دیدگاه خود را بیان کنید