296 مورد بازدید از مراکز پرورش آبزیان كرمان صورت گرفت

296 مورد بازدید از مراکز پرورش آبزیان كرمان صورت گرفت

296 مورد بازدید از مراکز پرورش آبزیان كرمان صورت گرفت

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

296 مورد بازدید از مراکز پرورش آبزیان كرمان صورت گرفت

۱۳۹۱/۱۰/۱۳

296 مورد بازدید از مراکز پرورش آبزیان كرمان صورت گرفت
ایلنا: رئیس اداره بهداشت و پیشگیری از بیماریهای آبزیان اداره کل دامپزشکی استان کرمان گفت: از ابتدای سال 212 مورد نمونه جهت بررسی بیماریهای احتمالی آبزیان از مراکز پرورش آبزیان این استان اخذ شده است.
به گزارش ایلنا، زهره محبان افزود: جهت پایش مستمر و اعمال ضوابط بهداشتی، از ابتدای سال جاری 296 مورد بازدید از مجموع 68 مرکز پرورش آبزیان استان کرمان صورت پذیرفته است.
وی اظهار داشت: بازدیدهای صورت گرفته به تفکیک مراکز پرورش آبزیان شامل 124 مورد بازدید از 32 مرکز پرورش ماهیان سردابی، 157 مورد بازدید از 31 مرکز پرورش ماهیان گرمابی و 15 مورد بازدید از 5 مرکز ماهیان زینتی و خاویاری استان است.
وی تصریح كرد: طی بازدیدهای صورت گرفته 212 مورد نمونه جهت پایش عوامل بیماریزا از مراکز پرورش آبزیان استان کرمان اخذ شده است. تعداد 120 نمونه نیز جهت تایید نهایی به سازمان دامپزشکی کشور ارسال شده است.
وی با اشاره به اینکه آزمایشات مختلف برای بررسی وضعیت بیماریهای میکروبی، ویروسی، انگلی و قارچی بر روی 212 نمونه اخذ شده صورت گرفته، گفت: خوشبختانه استان کرمان از لحاظ آلودگی به بیماریهای آبزیان جزء مناطق پاک محسوب می شود و طی نه ماه گذشته نیز در آبزیان این استان بیماری خاصی مشاهده نشده است.
محبان با اشاره به اهمیت عفونت های استرپتوکوکی در صنعت پرورش آبزیان بیان داشت: خوشبختانه در استان کرمان از این لحاظ نیز مشکل خاصی مشاهده نشده است.
وی با ذکر این نکته که فاکتورهای فیزیکو شیمیایی آب یکی از عوامل مهم در صنعت پرورش آبزیان می باشد، ادامه داد: در این زمینه نیز 20 مورد نمونه برداری صورت پذیرفته و آب مناطق مختلف از لحاظ سختی آب، PH، گازهای محلول و سایر فاکتورهای مهم مورد آزمایش قرار گرفته است.
وی با اشاره به خشکسالی های اخیر گفت: متاسفانه از 127 مرکز پرورش ماهیان سردابی استان فقط 32 مرکز فعال می باشند که امیدواریم با افزایش بارندگی های اخیر شاهد استقبال مجدد مردم استان از این صنعت باشیم.
وی با بیان اینکه صنعت پرورش آبزیان یکی از صنایع اشتغالزاست، افزود: با وجود کویری بودن استان کرمان، این استان از پتانسیل های خوبی جهت گسترش این صنعت برخوردار است

 دیدگاه خود را بیان کنید