صید 570 تن ماهی استخوانی از دریای مازندران

صید 570 تن ماهی استخوانی از دریای مازندران

صید 570 تن ماهی استخوانی از دریای مازندران

چهار‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
Wednesday, October 27, 2021

صید 570 تن ماهی استخوانی از دریای مازندران

۱۳۹۱/۱۰/۱۳

صید 570 تن ماهی استخوانی از دریای مازندران
خبرنگار باشگاه خبرنگاران مازندران تصریح کرد: ماهیان صید شده شامل 293تن ماهی کفال، 251 تن ماهی سفید، 6 تن ماهی کپور و حدود 17 تن سایر ماهیان بوده است .
وی ارزش اقتصادی این میزان صید را 79 میلیارد ریال برآورد کرد و افزود: سرانه صید هر شرکت دراین مدت بیش از 10 تن بوده است.
مدیر کل شیلات استان اظهار کرد: صیادان پره دراین مدت بیش از 4870 قطعه از بچه ماهیان خاویاری صید شده را در دریا رهاسازی کردند

 دیدگاه خود را بیان کنید