پیش بینی صید 2600تن انواع آبزی از بزرگترین مبلغ آبی آذربایجان غربی

پیش بینی صید 2600تن انواع آبزی از بزرگترین مبلغ آبی آذربایجان غربی

پیش بینی صید 2600تن انواع آبزی از بزرگترین مبلغ آبی آذربایجان غربی

دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
Monday, September 21, 2020

پیش بینی صید 2600تن انواع آبزی از بزرگترین مبلغ آبی آذربایجان غربی

//

 

پیش بینی می شود تا پایان امسال2600تن انواع آبزی از بزرگترین مبلغ آبی آذربایجان غربی صید شود.

مدیر شیلات و آبزیان در گفتگو با خبرنگارباشگاه خبرنگاران گفت: دریاچه پشت سد ارس بزرگترین منبع آبی استان در مرز بین ایران و جمهوری خود مختار نخجوان واقع گردیده که توسط دو تعاونی صید و صیادی 18 و 19 ارس در سال 1389، با 380 نفر عضو ، میزان 2540تن انواع ماهی شامل: ماهیان بومی و گرمایی از قبیل فیتوفاک ،بیگ هد،آمور،کپور،سوف،ماش،اسبله،سیم برگ، سیم کپور و... صید و بازار عرضه شده است.

رحمان وهاب زاده افزود: پیش بیني می شود این رقم در سالجاری به 2600تن برسد که در دریاچه پشت سد ارس آبزیان با ارزش و اقتصادی مهمی علاوه بر ماهیان ذکر شده یافت می شود که شاه میگوی دراز آب شیرین از آن جمله استدیدگاه خود را بیان کنید