رهاسازی یک میلیون قطعه بچه ماهی گرمابی در منابع آبی کردستان

رهاسازی یک میلیون قطعه بچه ماهی گرمابی در منابع آبی کردستان

رهاسازی یک میلیون قطعه بچه ماهی گرمابی در منابع آبی کردستان

چهار‌شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰
Wednesday, December 8, 2021

رهاسازی یک میلیون قطعه بچه ماهی گرمابی در منابع آبی کردستان

۱۳۹۱/۱۰/۱۸

رهاسازی یک میلیون قطعه بچه ماهی گرمابی در منابع آبی کردستان
خبرنگار باشگاه خبرنگاران سنندج، میرزایی با بیان اینکه بچه ماهی ها در دریاچه های طبیعی و نیمه طبیعی رها شدند، گفت: بر اساس میزان تخصیص اقدام به رهاسازی تعداد یک میلیون بچه ماهی گرمابی از خانواده کپور ماهیان با ترکیب چهار گونه "فیتوفاگ"، "بیگ هد"، "آمور علفخوار"، "کپور معمولی" متناسب با مساحت و حجم و همچنین تولیدات اولیه این منابع شده است.
وی افزود: تولید ماهی در دریاچه های پشت سد یکی از اقتصادی ترین شیوه های تولید آبزیان است که علاوه بر تصفیه بیولوژیکی آب منابع از زی شناوران گیاهی و جانوری و افزایش شفافیت منبع آبی با تولید گوشت سفید آبزیان موجب افزایش قابل ملاحظه از میزان مصرف سرانه ماهی در سطح استان می شود.
میرزایی در پایان اضافه کرد: با توجه به وضعیت بیکاری می توان زمینه اشتغال مناسب و مستمری را برای افراد بومی منطقه ایجاد کند

 دیدگاه خود را بیان کنید