2 هزار تن انواع ماهی در استان مرکزی تولید می شود

2 هزار تن انواع ماهی در استان مرکزی تولید می شود

2 هزار تن انواع ماهی در استان مرکزی تولید می شود

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

2 هزار تن انواع ماهی در استان مرکزی تولید می شود

۱۳۹۱/۱۰/۱۸

2 هزار تن انواع ماهی در استان مرکزی تولید می شود
مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی گفت: پیش بینی می شود امسال 2 هزار تن ماهی در استان تولید شود که این میزان نسبت به سال گذشته 17 درصد افزایش دارد
اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:طبق برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده در سالجاری دو هزار و 900 تن ماهی در واحدهای آبزی پروری استان تولید شود که با احتساب برآورد تولید این میزان حدود 30 درصد نسبت به برنامه پیش بینی شده کاهش دارد.
وی غیر فعال شدن تعدادی از واحدهای پرورشی بر اثر خشکسالی و عدم تامین نقدینگی در شروع فصل پرورش ماهی را علل کاهش تولید بیان کرد.
مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی خاطرنشان کرد: سال گذشته یک هزار و 700 تن ماهی سردآبی در استان تولید شده استدیدگاه خود را بیان کنید