واگذاري 800 هکتارمزرعه پرورش ميگو در جاسک

واگذاري 800 هکتارمزرعه پرورش ميگو در جاسک

واگذاري 800 هکتارمزرعه پرورش ميگو در جاسک

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

واگذاري 800 هکتارمزرعه پرورش ميگو در جاسک

۱۳۹۱/۱۰/۱۸


واحد مرکزی :در اجرای طرح توسعه کشاورزی در بخش شیلات ، مزارع پرورش میگو به متقاضیان در شهرستان جاسک واگذار می شود.
معاون آبزی پروری اداره کل شیلات هرمزگان گفت : 800 هکتار مزرعه پرورش میگو در این شهرستان در نظر گرفته شده است که به هر فرد 150 تا 200 هکتار مزرعه واگذار می شود.
آقای کریمی افزود: با واگذاری مزراع پرورش میگو برای400 نفر شغل ایجاد و سالانه 3 هزار تن میگوی پرورشی از این مزارع برداشت می شود.
او گفت : میزان تسهیلات برای هر مزرعه150 تا 200 هکتاری 4 میلیارد تومان است و زیر ساختهای اولیه مانندکانال آبرسان ، زهکشی و راه دسترسی از طرف اداره کل شیلات به متقاضیان واگذار می شود.
معاون آبزی پروری اداره کل شیلات هرمزگان گفت : توانایی سرمایه گذاری ، تامین وثیقه به بانکهای عامل و کارآفرینی از شرایط متقاضیان برای واگذاری مزرعه پرورش میگو است.
آقای کریمی افزود : افراد تا پایان دی ماه فرصت دارند برای نام نویسی به اداره کل شیلات هرمزگان مراجعه کنند.
سالانه 2 هزار و 500 تن میگوی پرورشی از هزار و 200 هکتار مزرعه در هرمزگان برداشت می شود.
هم اکنون 5 مرکز پرورش میگو در تیاب جنوبی و شمالی شهرستان میناب ، سایه خوش و بندر مقام شهرستان بندرلنگه و جزیره هنگام با اشتغالزایی هزار و 500 نفر فعال است

 دیدگاه خود را بیان کنید