پرورش متراکم ماهیان «تیلاپیا» در حوضچه های بتنی

پرورش متراکم ماهیان «تیلاپیا» در حوضچه های بتنی

پرورش متراکم ماهیان «تیلاپیا» در حوضچه های بتنی

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

پرورش متراکم ماهیان «تیلاپیا» در حوضچه های بتنی

۱۳۹۱/۱۰/۱۹

پرورش متراکم ماهیان «تیلاپیا» در حوضچه های بتنی
محققان موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور موفق به پرورش ماهیان «تیلاپیا» با تراکم 80 قطعه بر مترمکعب در حوضچه بتنی شدند
ایسنا، محققان این موسسه در مرکز تحقیقات ماهیان آب شور داخلی بافق با استفاده از جریان آب و هوادهی مرکزی در یک دوره پنج ماهه، موفق به پرورش ماهی تیلاپیا با تراکم 80 قطعه برمترمکعب در حوضچه های بتنی و بیومسی معادل 30 کیلوگرم برمترمکعب با بازماندگی 93 درصد برداشت شدند.
در پرورش ماهیان گرم آبی در کشور، پرورش متراکم و تولید در شرایط حوضچه های بتنی مطرح نبوده و با معرفی تیلاپیا به عنوان گونه تراکم پذیر به صنعت آبزی پروری، این امکان فراهم می‌شود. در این شرایط با منابع آبی محدود نیز تولید آبزیان پرورشی به میزان قابل توجه امکان پذیر خواهد بود. این دستاورد گام بلندی در جهت افزایش تولید در واحد سطح در منابع آب های داخلی محسوب می شود.
پس از ورود تیلاپیا به کشور توسط مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور از سال 1387 مطالعات مختلف در زمینه این ماهی در مرکز تحقیقات ماهیان آب شور داخلی بافق منجر به دستاوردهای کاربردی مهم و معرفی آن به صنعت آبزی پروری از سال جاری شده است

 


هانی وظیفه ۱۳۹۳/۴/۲۱
اگر بچه ماهی تیلا پیلا تحویل بدهید خوباست 09188617727
جلال زاده ۱۳۹۴/۱۲/۳
باسلام لطفا بنده را در مورد پرورش ماهي تيلاپيا راهنمايي فرماييد 1- چگونگي و محل خريد بچه ماهي تيلاپيا؟ 2-حداقل استخر مورد نياز براي پرورش جهت صرفه اقتصادي؟ 3- ميزان مصرف غذا براي هرماهي در هر دوره؟ باتشكر

دیدگاه خود را بیان کنید