استخر‌های آب کشاورزی بستری برای افزایش تولید ماهی است

استخر‌های آب کشاورزی بستری برای افزایش تولید ماهی است

استخر‌های آب کشاورزی بستری برای افزایش تولید ماهی است

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

استخر‌های آب کشاورزی بستری برای افزایش تولید ماهی است

۱۳۹۱/۱۰/۲۰

استخر‌های آب کشاورزی بستری برای افزایش تولید ماهی است
مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: استخر‌های آب کشاورزی بستری برای افزایش تولید ماهی و آبزیان است و استان از استخر‌های ذخیره آب کشاورزی بسیاری برخوردار است
عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اصفهان از استانهای توانمند در راستای تولید و پرورش ماهی است، اظهار داشت: در حال حاضر 120 مزرعه در سطح استان به تولید و پرورش ماهی سرد‌آبی می‌پردازند که تولید ماهیان سرد‌آبی در مزارع بزرگ و خرد صورت می‌گیرد.
وی با تاکید بر اینکه استخر‌های دو‌منظوره بخشی از مزارع خرد پرورش ماهیان سرد‌آبی استان به شمار می‌روند، ادامه داد: به صورت معمول در مزارع خرد موجود در استان از چاه‌های ذخیره آب کشاورزی برای تولید ماهیان و آبزیان سرد‌آبی استفاده می‌شود.
مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان بیان داشت: استخر‌های آب کشاورزی بستری برای افزایش تولید ماهی و آبزیان است و استان اصفهان از استخر‌های ذخیره آب کشاورزی بسیاری برخوردار است.
وی اضافه کرد: فعالانی که به تولید و پرورش ماهی‌های سرد‌آبی می‌پردازند باید از استخر‌های آب کشاورزی موجود در استان برای افزایش توان تولید استان در زمینه تولید ماهی استفاده کنند

 دیدگاه خود را بیان کنید