واگذاري 340 هکتار مزرعه پرورش ميگو به متقاضيان در سيريک

واگذاري 340 هکتار مزرعه پرورش ميگو به متقاضيان در سيريک

واگذاري 340 هکتار مزرعه پرورش ميگو به متقاضيان در سيريک

چهار‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
Wednesday, October 27, 2021

واگذاري 340 هکتار مزرعه پرورش ميگو به متقاضيان در سيريک

۱۳۹۱/۱۰/۲۰


واحد مرکزی خبر:در اجرای طرح توسعه کشاورزی در بخش شیلات ، مزارع پرورش میگو به متقاضیان در شهرستان سیریک واگذار می شود.
مدیرکل شیلات هرمزگان گفت : 340 هکتار مزرعه پرورش میگو در این شهرستان در نظر گرفته شده است که به هر تعاونی 20 هکتار مزرعه به صورت اجاره 99 ساله واگذار می شود.
17 تعاونی برای دریافت زمین ایجاد مزرعه پرورش میگو در این شهرستان تشکیل شده است .
میرزاده افزود : با واگذاری مزارع پرورش میگو در سیریک برای 136 نفر شغل ایجاد می شود .
وی گفت : سالانه حدود هزار و 500 تن میگوی پرورشی از این مزارع برداشت می شود.
مدیرکل شیلات هرمزگان افزود : برای هر عضو تعاونی 67 میلیون و 500 هزار تومان تسهیلات با سود 7 درصد و بازپرداخت 8 ساله پرداخت می شود .
میرزاده گفت : توانایی سرمایه گذاری ، تامین وثیقه به بانکهای عامل و کارآفرینی از شرایط متقاضیان برای واگذاری مزرعه پرورش میگو است.
سالانه 2 هزار و 500 تن میگوی پرورشی از هزار و 200 هکتار مزرعه در هرمزگان برداشت می شود.
5 مرکز پرورش میگو در تیاب جنوبی و شمالی میناب ، سایه خوش و بندرمقام بندرلنگه و جزیره هنگام با اشتغال هزار و 500 نفر در هرمزگان فعال است

 دیدگاه خود را بیان کنید