یكهزار تن ماهی پرورشی از مجتمع پرورش شهید احمدیان خرمشهر برداشت شد

یكهزار تن ماهی پرورشی از مجتمع پرورش شهید احمدیان خرمشهر برداشت شد

یكهزار تن ماهی پرورشی از مجتمع پرورش شهید احمدیان خرمشهر برداشت شد

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

یكهزار تن ماهی پرورشی از مجتمع پرورش شهید احمدیان خرمشهر برداشت شد

۱۳۹۱/۱۰/۲۱

یكهزار تن ماهی پرورشی از مجتمع پرورش شهید احمدیان خرمشهر برداشت شد
باشگاه خبرنگاران خوزستان، 'محمدرضا فاضلی' افزود: از ابتدای فصل صید ماهی پرورشی گرمابی تاكنون 35 درصد فاز نخست مزارع پرورشی شهید احمدیان خرمشهر در سطح 900 هكتار برداشت شده است.

وی شمار مزارع فعال در فاز نخست شهید احمدیان را 49 مزرعه عنوان كرد و افزود: ماهی پرورشی گرمابی این مجتمع عمدتا از گونه های 'كپور علف خوار(آمور)، 'بیگهد'، 'كپور معمولی' و 'فیتوفاگ' در مزارع 30 هكتاری و 10 هكتار پرورش داده شده است.

رییس شیلات خرمشهر میزان برداشت در هر هكتار از مزارع پرورشی این مجتمع را 5/3 تن عنوان كرد و افزود: در سال گذشته به همین میزان از مزارع پرورش مجتمع شهید احمدیان خرمشهر برداشت و به كشور عراق صادر شد.

فاضلی افزود: چهار هزار تن ماهی پرورشی شهید احمدیان خرمشهردر سال گذشته عمدتا از مرز شلمچه به كشور عراق صادر شد.

وی گفت: هم اینك صید ماهی در این مجتمع در حال انجام است و تا یك ماه دیگر ادامه خواهد داشت
 دیدگاه خود را بیان کنید