گردش مالی 93 میلیارد ریالی مراکز تکثیر ماهی استان مازندران

گردش مالی 93 میلیارد ریالی مراکز تکثیر ماهی استان مازندران

گردش مالی 93 میلیارد ریالی مراکز تکثیر ماهی استان مازندران

سه‌شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰
Tuesday, November 30, 2021

گردش مالی 93 میلیارد ریالی مراکز تکثیر ماهی استان مازندران

۱۳۹۱/۱۰/۲۱

گردش مالی 93 میلیارد ریالی مراکز تکثیر ماهی استان مازندران
مراکز تکثیر ماهی استان مازندران سالانه 93 میلیارد ریال گردش مالی دارند.
(ایسنا) حبیب‌نژاد اظهار کرد: این استان 26 مرکز تکثیر ماهیان سردآبی، گرم‌آبی و خاویاری با ظرفیت تولید سالانه بیش از صد میلیون قطعه بچه ماهی را دارد.
وی افزود: 23 مرکز تکثیر ماهیان سردآبی با عملکرد سالانه 60 میلیون بچه ماهی، دو مرکز تکثیر بچه ماهی گرم‌آبی با عملکرد تولید 40 میلیون قطعه و یک مرکز تکثیر ماهیان خاویاری با ظرفیت تولید 500 هزار بچه ماهی خاویاری وجود دارد.
او با اشاره به اینکه 270 نفر به طور مستقیم دراین مراکز فعال هستند، گردش اقتصادی این مراکز را معادل 93 میلیارد ریال برآورد کرد.
حبیب‌نژاد به نقش مهم این مراکز در توسعه فعالیت‌های آبزی‌پروری اشاره و اظهار کرد: از بچه ماهیان تولیدی این مراکز حدود 35 درصد به خارج از استان منتقل می‌شود که از لحاظ کسب در آمد برای استان قابل توجه است

 دیدگاه خود را بیان کنید