ایجاد مراکز پرورش ماهی بهترین فرصت برای سرمایه گذاری است

ایجاد مراکز پرورش ماهی بهترین فرصت برای سرمایه گذاری است

ایجاد مراکز پرورش ماهی بهترین فرصت برای سرمایه گذاری است

شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
Saturday, October 23, 2021

ایجاد مراکز پرورش ماهی بهترین فرصت برای سرمایه گذاری است

۱۳۹۱/۱۰/۲۱


مدیر کل دامپزشکی جنوب کرمان مراکز پرورش ماهی را بهترین فرصت برای سرمایه گذاری در جنوب استان کرمان دانست
خبرنگار مهر، ابراهیم توکلی پیش از ظهرچهارشنبه در حاشیه بازدید از مزارع پرورش ماهی سردابی بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت اظهارداشت: جنوب کرمان دارای 66 مزرعه پرورش ماهی گرمابی و هشت مزرعه پرورش ماهی سردابی است.
وی افزود: از ابتدای سال تاکنون بیش از 400 مورد بازدید از مزارع پرورش ماهی در جنوب کرمان صورت گرفته است.
مدیرکل دامپزشکی جنوب کرمان با بیان اینکه در بازدیدهای صورت گرفته از مزارع پرورش ماهی هیچ گونه بیماری مشاهده نشده است، تصریح کرد: با راه اندازی سامانه GIS آبزیان از ابتدای دی ماه سال جاری امکان اشراف بیشتر بر منطقه فراهم شده است.
توکلی با بیان اینکه این سامانه امکان این را فراهم کرده است در صورت بروز بیماری شناسایی و از انتشار آن جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه جنوب کرمان ظرفیت تولید بیش از 900 تن گوشت ماهی را در داراست، افزود: با توجه به شرایط خاص منطقه و دارا بودن مناطق سردسیر و گرمسیر پتانسیل احداث مراکز پرورش ماهی در اینمنطقه وجود داشته باشد.
این مسئول گفت: راه اندازی مراکز پرورش ماهی بهترین فرصت برای سرمایه گذاران در جنوب کرمان است

 دیدگاه خود را بیان کنید