كاهش قيمت ماهي از مشكلات استان كهگيلويه و بويراحمد است

كاهش قيمت ماهي از مشكلات استان كهگيلويه و بويراحمد است

كاهش قيمت ماهي از مشكلات استان كهگيلويه و بويراحمد است

سه‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰
Tuesday, August 3, 2021

كاهش قيمت ماهي از مشكلات استان كهگيلويه و بويراحمد است

//

 

بازارچه مشخصي براي ماهي دراستان وجود ندارد
مدير كل شيلات كهگيلويه و بويراحمد گفت: در سال گذشته ميانگين سرانه مصرف ماهي در كشور بيش از هفتكيلوگرم و در استان چهار كيلوگرم بود كه سه كيلو نسبت به متوسط كشوري كمتراست.
محمود اسدي در گفت‌وگو با خبرنگارخبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)- منطقه كهگيلويه و بويراحمد - افزود: در پايان سالگذشته 7225 تن ماهي سردآبي از مزارع استان برداشت و به بازار عرضه شد؛ ماهي قزالآلا تنها گونه پرورشي در كهگيلويه و بويراحمد است، البته در حال پرورش گونه خاوياريدر استان نيز هستيم.
وي اظهار كرد: آب از مهمترين شرايط پرورشماهيان سردآبي است كه بايد فاكتورهاي مورد نياز را در حد قابل قبول داشته باشد وزمين نيز بايد از نظر فني، اقتصادي، مصالح و اجتماعي به تأييد برسد.
مدير كل شيلات كهگيلويه و بويراحمدخاطرنشان كرد: آبگيري استخرهاي ماهيان سردآبي معمولاً از چشمه‌ها، رودخانه‌ها و درتعدادي نيز با پمپاژ تأمين مي‌شود.
اسدي تصريح كرد: براي 168 واحد پرورشماهي، پروانه بهره برداري صادر شد كه از اين تعداد 158 واحد فعال و 10 واحد به‌صورتنيمه فعال است.
وي خاطرنشان كرد: براي اولين بار در استانيك واحد توليد ماهيان زينتي در هفته دولت در شهر سي سخت با ظرفيت توليد 300 هزارقطعه در سال به بهره برداري رسيد.
مدير كل شيلات كهگيلويه و بويراحمد تصريحكرد: در سال 89، متقاضيان در زمينه تكثير و پرورش ماهيان سردآبي و ماهيان زينتي،نگهداري آكواريوم و تغذيه بهداشتي آموزشهاي لازم را ديده اند. براي پرورش ماهيانزينتي نيازمند ايجاد كارگاه‌هاي جديد هستيم اما متقاضي و سرمايه گذار متناسب باظرفيت وجود ندارد.
وي تصريح كرد: اگر كسي متقاضي پرورشماهيان زينتي باشد، بعد از صدور پروانه تأسيس، به بانك‌هاي عامل معرفي مي‌شود تا ازتسهيلات بانكي استفاده كند. فضاي مورد نياز براي ايجاد يك واحد پرورش ماهيان زينتيبا توجه به سيستم‌هاي جديد 500 متر تا چند هكتار است.
مدير كل شيلاتكهگيلويه و بويراحمد، افزايش هزينه‌هاي توليد را  از مشكلات واحدهاي پرورش ماهي،عنوان و بيان كرد: قيمت بچه ماهي افزايش داشته اما قيمت فروش ماهي كاهش يافته كهاين نه تنها از مشكلات استان، بلكه مشكلات مربوط به پرورش آبزيان در كشوراست.
اسدي، نبود بازارچه مشخص در سطح استان وتأمين نشدن به موقع هزينه‌ها، به‌خصوص در بحث تامين سرمايه در گردش و بهره برداري‌از آب را از ديگر مشكلات در بحث پرورش ماهي دانست.


دیدگاه خود را بیان کنید