ظرفیت تولید ماهی در شهرستان ساوه به بیش از دوبرابر افزایش پیدا می‌کند

ظرفیت تولید ماهی در شهرستان ساوه به بیش از دوبرابر افزایش پیدا می‌کند

ظرفیت تولید ماهی در شهرستان ساوه به بیش از دوبرابر افزایش پیدا می‌کند

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

ظرفیت تولید ماهی در شهرستان ساوه به بیش از دوبرابر افزایش پیدا می‌کند

۱۳۹۱/۱۰/۲۶

ظرفیت تولید ماهی در شهرستان ساوه به بیش از دوبرابر افزایش پیدا می‌کند
مسئول شیلات جهاد کشاورزی شهرستان ساوه ظرفیت تولید ماهی در ساوه را 220 تن عنوان کرد و افزود: با توجه به اقدامات صورت گرفته این ظرفیت به بیش از دو برابر افزایش پیدا می کند
غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به مطالعات، شناسایی منابع آبی و مجتمع های پرورش ماهی در حال ساخت در آینده نزدیک ظرفیت تولید ماهی دراین شهرستان به بیش از 500 تن می رسد.

وی با بیان اینکه افزایش روزافزون جمعیت موجب نیاز به تولید غذای بیشترشده است گفت: در شهرستان ساوه 50 واحد مشغول به پرورش ماهیان گرم آبی، سرد آبی وخاویاری هستند.

غفاری درباره تولید ماهیان سرد آبی و گرم آبی در سال جاری گفت: بیش از 600 هزار بچه ماهی سرد آبی و 120 هزار بچه ماهی گرم آبی در واحد های پروش ماهی ساوه رها سازی شده است.
سرانه مصرف ماهی در شهر ساوه هر نفر 7 کیلوگرم
مسئول شیلات جهاد کشاورزی ساوه اظهار داشت: می توان با ساخت استخرهای دو منظوره و هدایت آب آن به سوی زمین های کشاورزی از آن به عنوان کود بسیار مغذی برای تولید محصولات استفاده کرد و با این کار نیازی به استفاده از کودهای شیمیایی نخواهد بود.
وی در پایان با بیان اینکه بیشتر ماهیان تولید شده در بازار ساوه و مابقی در بازار تهران عرضه می شوند خاطرنشان کرد: مصرف ماهی در ساوه افزایش یافته و هم اکنون سرانه مصرف هر نفر هفت کیلوگرم است

 



دیدگاه خود را بیان کنید