دانشمندان ژاپني از سلول‌هاي توليد مثل ماهي قزل آلا، ماهي آزاد توليد کردند

دانشمندان ژاپني از سلول‌هاي توليد مثل ماهي قزل آلا، ماهي آزاد توليد کردند

دانشمندان ژاپني از سلول‌هاي توليد مثل ماهي قزل آلا، ماهي آزاد توليد کردند

چهار‌شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰
Wednesday, December 8, 2021

دانشمندان ژاپني از سلول‌هاي توليد مثل ماهي قزل آلا، ماهي آزاد توليد کردند

۱۳۹۱/۱۰/۲۸


واحد مرکزی خبر :دانشمندان ژاپنی موفق شدند گونه‌ای از ماهی آزاد را با تغییر در سلول‌های تولید مثل قزل‌آلای رنگین کمان تولید کنند، موفقیتی که به گفته آنها احتمالا می تواند به حمایت از گونه‌های آبزی در معرض انقراض کمک کند.
گورو یوشیزاکی استاد دانشگاه علوم و فناوری دریایی توکیو اعلام کرد: «این روش کامل است و ما می توانیم در هر زمان یاخته‌های نر، یاخته‌های ماده و ماهی‌های آزاد تولید کنیم».
این روش بر منجمد کردن اعضای تولید مثل در ماهی آزاد یامام (ماهی آزاد ژاپن که در آب های شیرین زندگی می کند) و خارج کردن سلول‌های تولید مثل اولیه این ماهی و کار گذاشتن آنها در بدن ماهی قزل آلا رنگین کمان مبتنی است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از توکیو، یوشیزاکی افزود این سلول‌ها که اسپرماتوگونی‌های اولیه نامیده می شوند، با سلول‌های تولید مثل قزل آلا برای تولید اسپرماتوزوییدها در ماهی های نر و تخمک‌های بادوام و کاملا کاربردی در ماه های ماده، ترکیب می شوند.
این تخمک‌ها و اسپرماتوزوییدها را می توان در محیط آزمایشگاه با یکدیگر ادغام کرد و ماهی آزاد یامام کاملا سالم تولید کرد

 دیدگاه خود را بیان کنید