کمیته صید ماهیان استخوانی در شیلات گیلان تشکیل شد

کمیته صید ماهیان استخوانی در شیلات گیلان تشکیل شد

کمیته صید ماهیان استخوانی در شیلات گیلان تشکیل شد

سه‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰
Tuesday, August 3, 2021

کمیته صید ماهیان استخوانی در شیلات گیلان تشکیل شد

//

 

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل شیلات استان گیلان از تشکیل کمیته صید ماهیان استخوانی در شیلات استان خبر داد.
حجت سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه هدف ازتشکیل این کمیته باتوجه به بیش رو بودن شروع صید ماهیان استخوانی دردوره صید سال 91 - 90  است، افزود: بهره برداری از ذخایر ماهیان استخوانی علاوه بر تامین بخش مهمی از نیاز پروتئینیجامعه نقش بسیار مهمی در اشتغال و درآمد اقتصادی ساحل نشینان دریای خزر دارد.
وی اظهارداشت: اقتصاد تعداد زیادی صیاد ارتباط مستقیم با صید و صیادی است وهمچنین اقصاد گروهی از مردم چه  ازطریق تولید و فروش ادوات صیادی و چه از طریقتجارت خرید و فروش ماهی به تداوم ذخایر و بهره برداری پایدار به آن وابسته است.
مدیرکل شیلات گیلان گفت: اگر صید بی رویه و غیر مسئولانه انجام و ذخایر ماهیاناستخوانی نابود شود علاوه بر خارج شدن تولید هزار تن گوشت سفید که هم اکنون برسرسفرهای جامعه دیده می شود، عواقب وخیمی در اقتصاد ساحل نشینان خواهد داشت و وضعیتاقتصادی صیادان و دیگر صنایع وابسته به مخاطره خواهد افتاد.
نامساعد بودن شرایط تکثیرطبیعی ماهیان استخوانی در رودخانه هایگیلان
 وی همچنین با بیان اینکه نامساعد بودن شرایط تکثیرطبیعی ماهیان استخوانی دررودخانه های گیلان، زادآوری طبیعی این ماهیان را به طور کامل مختل کرده است، افزود: صید قاچاق و غیرقانونی ماهیان مولد، آلودگی رودخانه ها، برداشت غیرقانونی شن و ماسهاز بستر رودخانه ها و در نهایت ساخت سد های انحرافی غیرمجاز در رودخانه های استانمهمترین مشکلات پیش روی تکثیر طبیعی ماهیان استخوانی در این رودخانه ها است.
سعیدی اظهارداشت: اگرماهیان مولد از دام صیادان غیرمجاز جان سالم بدر ببرندبازهم به دلیل شرایط نامناسب رودخانه های گیلان، قادربه تخم ریزی و زادآوری طبیعینیستند چرا که آلودگی رودخانه ها نه تنها امکان تخم ریزی طبیعی را از ماهیان مولدمی گیرد بلکه حیات این ماهیان را نیز با مخاطره روبرو می کند.

وی افزود: هیچ کدام از 16 شهرستان گیلان سامانه دفع فاضلاب ندارند و انواعفاضلاب های خانگی، صنعتی و کشاورزی آنها راهی رودخانه ها می شود و حیات موجوداتزنده ازجمله ماهیانی را که برای تخم ریزی به رودخانه ها کوچ می کنند به خطر میاندازد.

مدیرکل شیلات گیلان گفت: سالانه 150 میلیون مترمکعب انواع فاضلاب های شهریو صنعتی وارد رودخانه های استان و در نهایت وارد خزر می شوند که مرگ و میرماهیاناستخوانی و نیز اختلال در فرآیند زادآوری طبیعی آنها را در پی دارد.

وی درادامه تخریب مکان های طبیعی زادآوری ماهیان استخوانی به دلیل برداشتغیر قانونی شن و ماسه را از دیگرعوامل مختل شدن زادآوری طبیعی این ماهیان ذکرکرد.
 
ماهیان استخوانی خزربرای تخم ریزی به بستر شنی و سنگ ریزه ای کفرودخانه ها نیاز دارند

سعیدی اظهارداشت: ماهیان استخوانی خزربرای تخم ریزی به بستر شنی و سنگریزه ای کف رودخانه ها نیاز دارند و فعالیت گروه های غیر مجاز برداشت شن و ماسهنابودی مکان های طبیعی زادآوری ماهیان استخوانی را به همراه دارد.
وی افزود: علاوه براین دوعامل ساخت سدهای غیرمجاز ازعوامل نابودی مکان های طبیعیزادآوری ماهیان استخوانی است.

 
مدیرکل شیلات گیلان بیان داشت: برخی کشاورزان این سدهای کوچک را به صورتغیرقانونی و با هدف انحراف مسیر و ذخیره آب رودخانه ها برای مصارف کشاورزی احداث میکنند، این سد ها مسیرطبیعی رودخانه ها را منحرف و زادآوری ماهیان استخوانی را مختلخواهند کرد.

سعیدی اشاره کرد: در برخی سال های کم آبی، استفاده بیش ازحد ازآب رودخانهها برای آبیاری شالیزارها باعث پایین آمدن سطح آب و درنتیجه اختلال درفرآیند تخمریزی ماهیان مولد می شود


دیدگاه خود را بیان کنید