سخت‌پوستان درد را احساس می‌کنند

سخت‌پوستان درد را احساس می‌کنند

سخت‌پوستان درد را احساس می‌کنند

سه‌شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰
Tuesday, December 7, 2021

سخت‌پوستان درد را احساس می‌کنند

۱۳۹۱/۱۰/۳۰


دانشمندان زیست محیطی در یک مطالعه جدید دریافته‌اند که سخت پوستان درد را احساس می‌کنند.
(ایسنا)، نتایج این مطالعه آشکار ساخت خرچنگ‌های ساحلی که گونه بسیار نزدیکی به خرچنگ‌هایی هستند که انسانها آنها می‌خورند، به شوک‌های الکتریکی واکنش نشان می‌دهند و در نتیجه از قرار گرفتن مجدد در مسیر آن، اجتناب می‌کنند.
کارشناسان می‌گویند این یافته تایید می‌کند که سخت پوستان درد را حس می‌کنند و به همین دلیل انسانها بویژه صاحبان صنایع غذایی دریایی باید در رفتار خود با این جانداران تجدیدنظر کنند.
به گزارش بی بی سی، شرح این مطالعه در مجله «زیست شناسی آزمایشی» به چاپ رسیده است.
پروفسور باب الوود از اساتید دانشگاه کویینز در بلفاست در گفت و گویی با شبکه بی بی سی اظهار داشت: من نمی‌دانم در ذهن خرچنگ‌ها چه اتفاقی می‌افتد اما آنچه که می‌توانم بگویم این است که رفتاری که این جانداران در واکنش به محرک درد نشان می‌دهند یک عکس العمل انعکاسی مستقیم است که تمام معیارهای احساس درد را در خود دارد.
احساس درد تجربه‌ای ذهنی است و بررسی عینی آن روی حیوان بویژه بی مهرگان مانند خرچنگ‌ها کار دشواری است. اما پروفسور الوود آزمایشی را طراحی کرد تا بتواند واکنش سخت پوستان به شرایط درآور را ارزیابی نماید. وی با شوک الکتریکی روی 90 خرچنگ ساحلی آزمایش کرد.
الوود می‌گوید: نتایج آزمایش‌ها نشان داد خرچنگ‌هایی که پس از خارج شدن از پناهگاه خود شوک الکتریکی دیده بودند برای بار دوم از رفتن به منطقه‌ای که به آنها شوک داده شده بود، اجتناب کردند و این امر نشان می‌دهد که آنها به دلیل احساس ناخوشایندی شبیه به درد و تنها پس از دوبار آزمایش، آگاهانه رفتار خود را تغییر دادند.
وی افزود: این رفتار خرچنگ‌ها واکنش ساده‌ای نیست بلکه تمام معیارهای احساس درد را در خود دارد.
پروفسور الوود می‌گوید: هیچ قانونی برای حفاظت از این حیوانات در برابر رفتاری که با آنها در صنایع غذایی و پرورش آبزیان می‌شود، وجود ندارد. در هنگام صید وقتی این حیوانات به تور می‌افتند، چنگال‌های آنها را زنده قطع می‌کنند و دوباره به دریا می‌اندازند یا اینکه خرچنگ‌ها را زنده می‌پزند. وقتی با چنین اعمالی مواجه می‌شوید واقعا باید این سوال را از خود بپرسید که این رفتارها با موجودات زنده چقدر موجه هستند

 دیدگاه خود را بیان کنید