داروي رايگان برای آبزي پروران مازندرانی

داروي رايگان برای آبزي پروران مازندرانی

داروي رايگان برای آبزي پروران مازندرانی

شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
Saturday, October 23, 2021

داروي رايگان برای آبزي پروران مازندرانی

۱۳۹۱/۱۱/۰۲

داروي رايگان برای آبزي پروران مازندرانی
باباعليان در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران مازندران گفت: درراستاي تحقق اهداف دفتر بهداشت و مديريت بيماري هاي آبزيان سازمان دامپزشكي كشور مبني بر معرفي داروهاي جايگزين و مورد تاييد سازمان، اين اداره كل اقدام به توزيع رايگان داروي سن اگز به ميزان 40 كيلوگرم و 60 ليتر اكسي يديو درمیان مراكز تكثير ماهيان سردآبي استان کرده است .
وی افزود: توزيع رايگان اين داروها برای آشنايي مديران مراكز تكثير ماهيان سردآبي با اثر بخشي اين نوع داروها و عدم مصرف مالاشيت گرين درطي دوره انكوباسيون تخم ماهي قزل الاي رنگين كمان تا مرحله چشم زدگي انجام گرفته است .
مسئول اداره بهداشت و مديريت بيماري هاي آبزيان دامپزشكي مازندران گفت:بر اساس بررسي هاي به عمل آمده مالاشيت گرين يك ماده رنگي شيميايي است كه در گذشته از آن برای جلوگيري از قارچ زدگي در تخم ماهي استفاده مي شد كه پس از بررسي هاي به عمل آمده مصرف اين ماده رنگي براي انسان سرطان زا تشخيص داده شد.
باباعليان افزود : در صورتي كه بازرسان بهداشتي دامپزشكي در بازديدهاي ادواري و نمونه برداري از مزارع پرورش ماهيان سردآبي متوجه مصرف اين ماده رنگي شوند ، افراد متخلف را به مراجع قضايي برای اقدامات قانوني لازم معرفی می کننددیدگاه خود را بیان کنید