چهارم بهمن مهلت بخشودگی بدهی های معوقه آبزی پروران هرمزگانی

چهارم بهمن مهلت بخشودگی بدهی های معوقه آبزی پروران هرمزگانی

چهارم بهمن مهلت بخشودگی بدهی های معوقه آبزی پروران هرمزگانی

چهار‌شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰
Wednesday, December 8, 2021

چهارم بهمن مهلت بخشودگی بدهی های معوقه آبزی پروران هرمزگانی

۱۳۹۱/۱۱/۰۲

 
باشگاه خبرنگاران بندرعباس میرزاده افزود: آبزی پرورانی که از آغاز صنعت پرورش آبزیان در استان در سال 73 تا 89 قادر به پرداخت سود و دیر کرد وام خود نبودند از این بخشودگی برخوردار می شوند.

وی گفت : بخشودگی 25 میلیارد تومانی آبزی پروران هرمزگانی جزء بسته حمایتی 100 میلیارد تومانی دولت برای 4 استان جنوبی کشور است .

353 مزرعه پرورشی هرمزگان 44میلیارد تومان بدهی معوقه دارند .

مدیر کل شیلات هرمزگان علت بدهی را رکود بازار در بین سال های 73 تا 89 اعلام کرد.

میرزاده افزود:این بخشودگی شامل سود و دیر کرد وامها است و از سال 96 وام ها مجددا تقسیط شده و زمان پرداخت آن اعلام می شود.

تا کنون 80درصد از آبزی پروران هرمزگانی به بانک های عامل معرفی شدند.

هرمزگان 5 سایت فعال پرورش آبزی در تیاب شمالی و جنوبی، هنگام ، بندرمقام لنگه و سایه خوش دارد
 دیدگاه خود را بیان کنید