توليد 600 تن گوشت ماهي در خراسان جنوبي

توليد 600 تن گوشت ماهي در خراسان جنوبي

توليد 600 تن گوشت ماهي در خراسان جنوبي

شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
Saturday, October 23, 2021

توليد 600 تن گوشت ماهي در خراسان جنوبي

۱۳۹۱/۱۱/۰۳

توليد 600 تن گوشت ماهي در خراسان جنوبي
واحد مرکز ی خبر :تولید 600 تن گوشت ماهی در خراسان جنوبی ، امسال3 میلیارد تومان را نصیب پرورش دهندگان آبزی این استان کرده است .
مدیر شیلات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت : این تولیدات شامل ماهیان سرد آبی و گرم آبی است که در 450 استخر تکثیر و پرورش آبزیان این استان پرورش یافته است .
گلکاری با اشاره به رهاسازی680 هزار قطعه ماهی دراستخرهای پرورش ماهی خراسان جنوبی افزود : پیش‌بینی می شود تا پایان امسال هم 200 تن ماهی گرم‌آبی و سردآبی در این استان تولید شود .
130 نفر در مجموعه استخرهای تکثیر و پرورش ماهی خراسان جنوبی مشغول کارنددیدگاه خود را بیان کنید