استخرهاي ذخيره آب براي پرورش ماهي مکانيزه مي شود

استخرهاي ذخيره آب براي پرورش ماهي مکانيزه مي شود

استخرهاي ذخيره آب براي پرورش ماهي مکانيزه مي شود

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

استخرهاي ذخيره آب براي پرورش ماهي مکانيزه مي شود

۱۳۹۱/۱۱/۰۳


باشگاه خبرنگاران مشهد، مهندس «مهديزاده» افزود: استفاده از انرژيهاي نو و نصب سيستم تصفيه آب در استخرهاي ذخيره آب، موجب دومنظوره شدن اين استخرها ميشود و علاوه بر ذخيره آب مي توان به توليد ماهي نيز پرداخت.
وي سرانه مصرف ماهي را در استان 5.5 کيلوگرم عنوان کرد و ادامه داد: تا رسيدن به نقطه مطلوب يعني سرانه ۱۰ کيلوگرمي فاصله داريم که در اين زمينه در حال اطلاعرساني درباره اهميت مصرف آبزيان هستيم و به اقداماتي مانند برگزاري کلاسهاي ترويجي و بهبود روشهاي توليد آبزيان، ارتقاي مکانيزاسيون مراکز توليد، راهاندازي مراکز تکثير و راهاندازي مراکز توليد غذاي آبزيان ميپردازيم.مدير شيلات و آبزيان استان از رشد ۱۷درصدي توليد آبزيان در سال ۱۳۹۱ نيز خبر داد و افزود: ميزان کل توليدي آبزيان در سال ۹۰ به ميزان ۴هزار و ۸۰ تن بوده که نسبت به سال قبل ۱۷درصد رشد داشته و تعداد مجوزهاي صادر شده نيز در سال جاري در مقايسه با سال گذشته ۳۰درصد رشد پيدا کرده استدیدگاه خود را بیان کنید