استفاده ازفن آوری های نو در پرورش ماهیان گرم آبی

استفاده ازفن آوری های نو در پرورش ماهیان گرم آبی

استفاده ازفن آوری های نو در پرورش ماهیان گرم آبی

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

استفاده ازفن آوری های نو در پرورش ماهیان گرم آبی

۱۳۹۱/۱۱/۱۲


باشگاه خبرنگاران گیلان ، مدیر کل شیلات گیلان گفت : در این کارگاه آموزشی 70 نفر از بهره برداران ،اعضاء و مدیران تشکلهای آبزی پروری، کارشناسان اداره کل شیلات و پژوهشکده آبزی پروری ضمن آشنایی با اصول علمی پرورش ماهیان گرم آبی ، راههای ارتقاء ایمنی و پیشگیری از بیماریها و کاهش تلفات در مزارع پرورشی را فراگرفتند.
این کارگاه با همکاری بخش ترویج معاونت آبزی پروری شیلات گیلان و سازمان نظام مهندسی کشاورزی برگزار شددیدگاه خود را بیان کنید