میزان تولید ماهی در لرستان به 18 هزار تن میرسد

میزان تولید ماهی در لرستان به 18 هزار تن میرسد

میزان تولید ماهی در لرستان به 18 هزار تن میرسد

سه‌شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰
Tuesday, November 30, 2021

میزان تولید ماهی در لرستان به 18 هزار تن میرسد

۱۳۹۱/۱۱/۱۳

میزان تولید ماهی در لرستان به 18 هزار تن میرسد
خبرنگار باشگاه خبرنگاران لرستان
علی محمد بیرانوند اظهار داشت: در لرستان تعداد 10 مرکز تکثیر بچه ماهی با تولیدی معادل 120 میلیون قطعه وجود دارد.
وی با بیان اینکه 40 درصد تولید بچه ماهی کشور در لرستان صورت می گیرد، افزود: همچنین هم اکنون بیش از 420 مزرعه پرورش ماهی در لرستان مشغول به فعالیت هستند.
مدیر شیلات استان لرستان یادآور شد: تاکنون 16 هزار و 122 تن ماهی در لرستان تولید شده که پیش بینی می شود تا پایان سالجاری این میزان به 18 هزار تن برسد.
مدیر شیلات استان لرستان یادآور شد: در حال حاضر استان لرستان مقام نخست کشور را در زمینه تولید ماهی سردآبی در استانهای غیر ساحلی به خود اختصاص داده استدیدگاه خود را بیان کنید