قزل‌آلا کیلویی 20 هزار تومان

قزل‌آلا کیلویی 20 هزار تومان

قزل‌آلا کیلویی 20 هزار تومان

سه‌شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰
Tuesday, December 7, 2021

قزل‌آلا کیلویی 20 هزار تومان

۱۳۹۱/۱۱/۱۳


قیمت هر کیلوگرم ماهی قزل آلا در روزهای اخیر با 6 هزار تومان افزایش از 14 هزار تومان به 20 هزار تومان رسیده است.

ارسلان قاسمی مدیرعامل اتحادیه آبزیان کشور درباره دلایل افزایش قیمت ماهی‌ قزل آلا از 14 به 20 هزار تومان، گفت: افزایش قیمت آبزیان در این فصل طبیعی است اما در افزایش بیش از حد معمول آن بدون شک نقش دلالان را نباید نادیده گرفت.

مدیرعامل اتحادیه آبزیان کشور با بیان این که تولیدکنندگان مجاز به افزایش 5 تا 10 درصدی محصولات هستند، تصریح کرد: درست است که بچه ماهی ها در ابتدا سال به حوضچه ها ریخته می شوند تا آخر سال به بهره وری برسند و نهاده ها نیز سال گذشته خریداری شده اما در این مدت هزینه های مربوط به کارگر، سوخت، امور بانکها و سایر عوامل مرتبط، متناسب با شرایط روز تغییر می کند و همین باعث افزایش هزینه های شده استدیدگاه خود را بیان کنید