افزایش مصرف ماهی در میان یزدیها

افزایش مصرف ماهی در میان یزدیها

افزایش مصرف ماهی در میان یزدیها

چهار‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
Wednesday, October 27, 2021

افزایش مصرف ماهی در میان یزدیها

۱۳۹۱/۱۱/۱۳


مدیر امور شیلات و آبزی پروری استان یزد گفت: متوسط سرانه مصرف ماهی در استان یزد هم اکنون با فرهنگ سازی و با توجه به آموزشهای رایگان شش کیلو و 750 گرم برآورد می شود
مبینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای توسعه و ترویج آبزیان همچنین بهینه سازی تولید و تامین سلامت جامعه، مصرف سرانه ماهی شهروندان یزدی 250 گرم افزایش یافت.
وی با اشاره به توانمندیهای استان یزد در زمینه چاه، چشمه و قنات اظهار داشت: این ظرفیتها می تواند در زمینه تولید ماهی مورد توجه قرار گیرد و اگر در کنار چهار هزار و 350 حلقه چاه عمیق استان، استخرهای دو منظوره احداث شود، به طور متوسط امکان صید چهار تن ماهی برای هر استخر فراهم می شود
مبینی با اشاره به پیشی گرفتن امور شیلات استان از برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: خوشیختانه با توجه به اقلیم خاص استان یزد، 600 تن انواع ماهی سردآبی و گرم آبی در این استان نولید می شود که با برنامه ریزی های انجام شده، یزد به زودی به یکی از قطب های مهم پرورش ماهی در کشور تبدیل می شود.
وی عنوان کرد: مهمترین نوع پرورش ماهی در استان یزد قزل آلا، کپور ماهیان و ماهی تیلاپیا است اما یزد می تواند در پرورش و تولید ماهی خاویاری نیز در کشور حرفهای بسیاری برای گفتن داشته باشد.
مبینی، اردکان، طبس و ابرکوه را از قطبهای مهم استان یزد در زمینه تولید آبزی پروری دانستدیدگاه خود را بیان کنید