سیستمهای بازگردشی آب, جایگزین کمبودآب

سیستمهای بازگردشی آب, جایگزین کمبودآب

سیستمهای بازگردشی آب, جایگزین کمبودآب

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

سیستمهای بازگردشی آب, جایگزین کمبودآب

۱۳۹۱/۱۱/۱۴


باشگاه خبرنگاران مشهدافزود:ازآنجاییکه استان ماازاستانهای خشک ونیمه خشک کشوراست، این روش میتواندبسیارمفیدوموثر واقع شود.اودرادامه گفت:درحال حاضردراستان 2 مزرعه نیمه صنعتی, یکی درشهرستان فریمان ویکی درشهرستان تایبادداریم که شهرستان تایباداخیراًراه اندازی گردیده است.این مزرعه بادبی 20 لیتر در ثانیه 35 تن ماهی قزل آلا برداشت می نماید، درحالیکه درشرایط معمولی حداکثر 4 الی5 تن ماهی برداشت می گردد.وی همچنین گفت:در سیستمهای کاملاً صنعتی وبصورت مداربسته تا 100 تن ماهی نیز قابلاً برداشت خواهد بوددیدگاه خود را بیان کنید