سايت تالابي کشور درفهرست قرمزکنوانسيون رامسر

سايت تالابي کشور درفهرست قرمزکنوانسيون رامسر

سايت تالابي کشور درفهرست قرمزکنوانسيون رامسر

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

سايت تالابي کشور درفهرست قرمزکنوانسيون رامسر

۱۳۹۱/۱۱/۱۵

سايت تالابي کشور درفهرست قرمزکنوانسيون رامسر
در آستانه روز جهاني تالابها (2 فوريه/14 بهمن) اعلام شد که همچنان 6 سايت تالابي ايران در فهرست تالابهاي داراي تغييرات شديد اکولوژيک يا «فهرست قرمز» کنوانسيون رامسر قرار دارند اما 30 ميلياد تومان اعتبار نيز امسال براي احياي تالاب‌هايي که منشا داخلي ريزگردها هستند اختصاص يافته است و آب درياچه اروميه نيز بالاخره بعد از چند سال حدود 40 سانتيمتر بالا آمده است.
به گزارش ايسنا، ايران بنيانگذار کنوانسيون رامسر (کنوانسيون حفاظت از تالابهاي جهان) است که در اين فهرست بيشترين تالابهاي ثبت‌شده به ترتيب متعلق به انگليس، مکزي و استرالياست.
در حالي که ارزش اکولوژيک تالابها 10 برابر جنگل‌ها و 200 برابر زمين‌هاي زراعي است، تالابهاي 27 کشور در قالب 48 سايت تالابي در فهرست مونترو کنوانسيون رامسر (فهرست قرمز) قرار گرفته‌اند که به ترتيب يونان با 7 تالاب، ايران 6 تالاب، جمهوري چک با 4 تالاب، بيشترين مونترو تالابها را دارند. همچنين نام 32 تالاب 20 کشور جهان نيز به دليل بهبود شرايط اکولوژيکي تالابهايشان از اين فهرست خارج شده است.
بر اساس برآورد مرکز نظارت و پايش محيط زيست جهاني وسعت تالابهاي جهان 570 ميليون هکتار است که تقريبا 6 درصد مساحت کره زمين را تشکيل مي‌دهند. طبق تقسيم‌بندي کنوانسيون رامسر 42 تيپ تالاب در سه دسته اصلي «تالاب‌هاي ساحلي دريايي»، «تالاب‌هاي داخل خشکي» و «تالاب‌هاي مصنوعي» در جهان وجود دارد و در ايران بيش از 84 تالاب با اهميت بين‌المللي شناسايي شده است که از بين آنها تا کنون 24 رامسر سايت با مساحت يک ميليون و 486 هزار و 438 هکتار در کنوانسيون رامسر ثبت شده‌اند.
اين در حاليست که به گفته کارشناسان تغييرات کاربري اراضي تالابي، عدم رعايت حق‌آبه طبيعي محيط‌هاي طبيعي از سوي مجريان مختلف طرح‌هاي آبي، عدم ملاحظات زيست محيطي در پروژه عمراني ورود آلاينده‌هاي مختلف بيولوژيکي، شيميايي و فيزيکي به محيط‌هاي تالابي، شکار و صيد غيرمجاز، بي‌رويه و قاچاق، خشکسالي‌هاي پي در پي که قطعا بخشي از آن به دلايل تغييرات اقليم در سطح جهاني تاثير مي‌گذارد و بهره‌برداري بي‌رويه از منابع آبي زيرزميني در اطراف تالابها و نجات تالاب‌هايي مانند اروميه نيازمند عزمي جدي در تمامي بخش‌هاست.مسعود باقرزاده کريمي، معاون امور تالاب‌هاي دفتر زيستگاه‌هاي سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اين که امسال 30 ميليارد تومان اعتبار براي احياي تالاب‌ها در استان‌هايي که مستعد توليد گرد و غبار هستند اختصاص يافته است به ايسنا گفت: عمده اين اعتبار براي لايروبي رودخانه‌هايي که وارد تالاب‌ها مي‌شوند و احياي مسيل‌ها، تعيين مرز و حريم تالاب‌ها و بکارگيري سيستم‌هاي پايش اختصاص يافته است.وي با اشاره به اين که تالاب به مکاني اطلاق مي‌شود که آب عامل اصلي براي محيط زيست گياهي و جانوري آن باشد، افزود: کليه محيط‌هاي رودخانه‌اي‌، درياچه‌ها، کرانه‌هاي ساحلي، جنگل‌هاي حرا، لجن‌زارها، تپه‌هاي مرجاني و محدوده‌هايي از سواحل درياها و درياچه‌ها که عمق آنها در پايين‌ترين حد جزر بيش از 6 متر نباشد، در زمره تالابهاي طبيعي قرار مي‌گيرد. همچنين محيط‌هاي آبي ساخته بشر نيز نظير حوضچه‌هاي پرورش ماهي و ديگر سدها، کانال‌هاي آب و غيره نيز در زمره تالابها قرار مي‌گيرند.امسال دوم فوريه 2013 ميلادي/ 14 بهمن ماه 91 روز جهاني تالاب‌هاست که شعار امسال آن «مديريت آب و تالاب‌ها» است. معاون امور تالاب‌هاي دفتر زيستگاه‌هاي سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به ارزش‌هاي اکولوژيک و اقتصادي تالابها گفت: توليد و ذخيره‌سازي آب، حفظ و توسعه تنوع‌زيستي گياهي و جانوري، مهار سيل و جلوگيري از فرسايش، پالايش محيط، کانون‌هاي گردشگري، تثبيت آب و هواي محلي بويژه تعديل درجه حرارت، تامين غذا و توليد فراورده‌هاي شيلاتي و پرندگان (بطوريکه بيش از دو سوم از برداشت محصول ماهي جهان به سلامت مناطق تالابي بستگي دارد) و ... از ارزش‌هاي اکولوژيک و اقتصادي تالابها به حساب مي‌آيد.وي با اشاره به اين که متاسفانه 6 سايت تالابي بين‌المللي ثبت‌شده کشورمان در کنوانسيون رامسر در معرض تهديد و تغييرات شديد اکولوژيکي قرار دارند افزود: از 22 تالاب ثبت شده ايران در کنوانسيون رامسر، تالاب‌هاي «شورگل، يادگارلو و درگه سنگي»، «مجموعه تالاب انزلي»، «شادگان، خورالاميه و خورموسي»، «نيريز و کميجان»، «انتهاي جنوبي هامون پوزک» و «هامون صابري و هامون هيرمند»، 6 سايت تالابي هستند که در معرض تغييرات اکولوژيکي بوده و به همين دليل در فهرست «مونترو» رامسر قرار گرفته‌اند.
معاون امور تالاب‌هاي دفتر زيستگاه‌هاي سازمان حفاظت محيط زيست افزود: تالاب‌هاي «شورگل، يادگارلو و درگه سنگي» به وسعت 2500 هکتار در سال 1990 به دليل احداث سازه‌هاي آبي و سد حسنلو (سد شورگل) که موجب شده اين تالاب از آب شور به آب شيرين تبديل شود و ايجاد زهکش سد حسنلو که باعث خشک شدن تالاب‌هاي «يادگارلو و درگه سنگي» شده است، همچنين برداشت بي‌رويه از آبهاي زيرزميني و راندمان پايين آبياري کشاورزي، «مجموعه تالاب انزلي» به وسعت 15 هزار هکتار در سال 1993 به دليل رسوبات ناشي از تخريب جنگل و مراتع بالادست که موجب کاهش عمق تالاب از 6 به 2متر طي 30 سال گذشته شده است، ورود پسابهاي شهري و صنعتي و کشاورزي و ورود گونه غيربومي آزولا از سوي وزارت جهاد کشاورزي، تالابهاي «شادگان، خورالاميه و خورموسي» به وسعت 400 هزار هکتار در سال 1993 به دليل آلودگي‌هاي نفتي و زهکش‌هاي بسيار شور صنايع کشت و صنعت نيشکر جنوب، «نيريز و کمجان» به وسعت 108 هزار هکتار در سال 1990 به دليل خشک شدن تالاب و کمبود آب و بهره‌برداري از منابع آبي براي کشاورزي و تالابهاي «انتهاي جنوبي هامون پوزک» به وسعت 10 هزار هکتار و «هامون صابري و هامون هيرمند» به وسعت 50 هزار هر دو در سال 1990 به دليل ايجاد سازه‌هاي آبي در افغانستان، تخصيص آب براي مقاصد شرب و کشاورزي از سوي ايران و افغانستان و ورود ماهي غيربومي «آمور» از سوي شيلات که نسل ني‌هاي منطقه را از بين برده استدیدگاه خود را بیان کنید