افزایش 7برابری تولید ماهی در مزارع خراسان رضوی

افزایش 7برابری تولید ماهی در مزارع خراسان رضوی

افزایش 7برابری تولید ماهی در مزارع خراسان رضوی

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

افزایش 7برابری تولید ماهی در مزارع خراسان رضوی

۱۳۹۱/۱۱/۱۵


باشگاه خبرنگاران مشهد مدیر امور شیلات و آبزیان جهاد خراسان رضوی گفت: در مرحله نخست اجرای این طرح در دو مزرعه نیمه صنعتی شهرستانهای فریمان و تایباد تولید ماهی از 5تن به 35 تن افزایش یافت.
در طرح باز گردشی آب در مزارع پرورش ماهی ابتدا آب خروجی استخر تصفیه و دوباره به استخرهای پرورش ماهی انتقال مییابد با این روش میتوان میزان بیشتری ماهی برداشت و از حداقل آب حداکثر استفاده را کرد.
مهندس مهدی زاده افزود: با توجه به اینکه استان ما دارای آب و هوای خشک و نیمه خشک است اجرای طرح های جدید آبزی پروری میتوان در مزارع صنعتی و به صورت مدار بسته تا 100 تن ماهی نیز برداشت کرددیدگاه خود را بیان کنید