صدور 5هزار تن بچه ماهی پرورشی به خارج از کشور

صدور 5هزار تن بچه ماهی پرورشی به خارج از کشور

صدور 5هزار تن بچه ماهی پرورشی به خارج از کشور

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

صدور 5هزار تن بچه ماهی پرورشی به خارج از کشور

۱۳۹۱/۱۱/۱۵


مدیرکل شیلات گیلان در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران گيلان ارزش اقتصادی این میزان صادرات را 400 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت : این بچه ماهیان شامل بچه ماهی فیتوفاک ، آمور ، بیگ هد و قزل آلا است که به مقصد عراق و چند کشورهای اروپایی صادر شده استدیدگاه خود را بیان کنید