پنج کارخانه خوراک آبزیان در چهار محال و بختیاری وجود دارد

پنج کارخانه خوراک آبزیان در چهار محال و بختیاری وجود دارد

پنج کارخانه خوراک آبزیان در چهار محال و بختیاری وجود دارد

جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰
Friday, December 3, 2021

پنج کارخانه خوراک آبزیان در چهار محال و بختیاری وجود دارد

۱۳۹۱/۱۱/۱۷

پنج کارخانه خوراک آبزیان در چهار محال و بختیاری وجود دارد
خبرگزاری مهر: مدیر شیلات سازمان جهاد کشاورزی چهار محال و بختیاری گفت: پنج کارخانه خوراک آبزیان در چهار محال و بختیاری وجود دارد
پیر علی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کارخانه های خوراک آبزیان این استان خوراک آبزیان در سراسر استان را تامین می کند و مقداری از آن را نیز صادر می کند.
وی تصریح کرد: کارخانه های خوراک آبزیان این استان 100 هزار تن تولید خوراک دارد.
مدیر شیلات سازمان جهاد کشاورزی چهار محال و بختیاری ادامه داد: آبزیان سالم ترین غذا از لحاظ ، هوش اطفال ، مفید برای افراد سالمند، سهل اعظم برای گوارش است.
وی اذعان داشت: ماهیان سردآبی برابر گوشت قرمز و گوشت طیور پروتئین بالای دارد و یک غذای بسیار کاملی است.
پیرعلی بیان داشت: میزان تولید ماهیان سردآبی 30 تا 35 کیلوگرم در متر مربع استدیدگاه خود را بیان کنید