رکوردزنی صید ماهی در طول تاریخ فعالیت شیلات

رکوردزنی صید ماهی در طول تاریخ فعالیت شیلات

رکوردزنی صید ماهی در طول تاریخ فعالیت شیلات

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

رکوردزنی صید ماهی در طول تاریخ فعالیت شیلات

۱۳۹۱/۱۱/۱۷


معاون صید سازمان شیلات ایران با اشاره به پیش بینی 500 هزار تنی صید ماهی تا پایان سال جاری، گفت: با توجه به روند صید، پیش بینی می‌شود امسال بالاترین میزان صید را در طول تاریخ فعالیت شیلات کشور داشته باشیم
مجاهدی در گفتگو با مهر، میزان صید ماهی در مناطق مختلف را 450 هزار تن عنوان کرد و گفت: با توجه به روند صید پیش بینی می شود امسال با صیدی معادل 500 هزار تن مواجه باشیم که با دستیابی به این رقم، شیلات کشور با بالاترین میزان صید در طول تاریخ فعالیت خود مواجه خواهد بود.
وی تلاش صیادان برای حضور در آبهای آزاد و غیرساحلی و افزایش امنیت در آبهای آزاد و اقیانوس هند و حمایت های دولت از صیادان را عوامل موثر در افزایش سطح صید در سالجاری دانست و افزود: میزان صید ماهی کیلکا در سالجاری نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل با 20 درصد رشد، تن ماهی 11 درصد، میگو در خوزستان 55 درصد و در بوشهر 70 درصد مواجه هستیم.
معاون صید سازمان شیلات ایران فروش صیدها با قیمتهای مناسب و افزایش درآمد صیادان را عامل دیگر در افزایش روند صید عنوان کرد و در رابطه با وضعیت ماهیان خاویاری گفت: بحث ممنوعیت صید تجاری همچنان پابرجاست و در این زمینه نیز ساز و کاری با تمام جزییات تنظیم شده که قرار است در نشستی به امضای 5 کشور ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان برسد.
مجاهدی با اشاره به تهیه موافقت نامه حفظ و مدیریت ذخایر خاویاری و بررسی آن توسط کشورهای حوزه خزر در جلسات کارشناسی، تصریح کرد: ماهیان خاویاری در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و خطر انقراض، این گونه را تهدید می کند. حفظ این گونه بدون شک نیازمند مجموعه اقداماتی در زمینه کنترل و مدیریت وضعیت صید، وضعیت بازار، برخورد و نظارت بر صیدهای غیرمجاز، اصلاح قوانین و مقررات و کاهش آلودگی ها می توانند تهدیدات مربوط به انقراض این گونه را کاهش دهد.
معاون صید سازمان شیلات ایران در رابطه با تاثیر اقدامات و اعمال ممنوعیت ها گفت: ممنوعیت صید تاثیراتی داشته است اما کافی نیست. ارزیابی گشت های تحقیقاتی طی هفته های گذشته نشان می دهد که میزان حضور بچه ماهی های خاویاری نسبت به سال قبل بیشتر شده است اما بازسازی این ذخایر نیازمند دوره زمانی 14-15 ساله است تا به تکثیر و تولید مثل برسند در حالی که دوره بازسازی سایر گونه ها در مدت زمان کمتر و کوتاهتر اتفاق می افتد.
مجاهدی با تأکید بر اینکه نظارت و مشارکت های منطقه ای برای حفاظت از این گونه باید افزایش یابد، تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر این نظارت وجود ندارد. انتظار داریم که سایر کشورهای حوزه خزر در این رابطه مشارکت جدی تری داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: شیلات ایران از طریق سیاست گذاری هایمدون درخصوص توقف صید تجاری، افزایش میزان رها سازی، تکثیر و بازسازیذخایر، افزایش و تجهیز مراکز بازسازی، تغییر کارآیی مراکز، مقابله با صیدغیرمجاز و حفاظت از زیست گاه های طبیعی این گونه از آبزیان تلاش می کند که این روند در دریای خزر تغییر کنددیدگاه خود را بیان کنید