رها سازي 6 ميليون قطعه بچه ماهي در تالاب هورالعظيم

رها سازي 6 ميليون قطعه بچه ماهي در تالاب هورالعظيم

رها سازي 6 ميليون قطعه بچه ماهي در تالاب هورالعظيم

شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰
Saturday, July 24, 2021

رها سازي 6 ميليون قطعه بچه ماهي در تالاب هورالعظيم

//

 

اهواز/ واحد مرکزی خبر / اقتصادی 6 میلیون قطعه بچه ماهی از ابتدای امسال تاکنون درتالاب هور العظیم رها سازی شده است . این میزان بچه ماهی به منظورحفظ و بازسازی ذخایرآبزیان، تامین ماهیان تالاب ، ایجاد اشتغال و بهبود وضع معیشتی ساکنان منطقه رها سازی شده است . این بچه ماهیها بیشتر بومی و شامل بنی و محلی تالاب و با وضع آب و هوایی منطقه سازگارند. این ماهیان در فصل گرما رها سازی می شوند و تا زمان صید در فصل زمستان حداقل به 500 گرم می رسند . قرار است تا پایان امسال20 میلیون قطعه بچه ماهی درتالابهای این استان رها سازی شود. مدیرکل شیلات خوزستان گفت: از این میزان10 میلیون قطعه در تالاب شادگان و بقیه در تالاب هور الهویزه (هور العظیم) و دریاچه پشت سدها رها سازی می شود . آقای مغینمی افزود : این میزان در مقایسه با پارسال20 درصد افزایش داشته است. بارها سازی این تعداد بچه ماهی علاوه براحیاءو بازسازی ذخایرآبزیان هورالهویزه ،برای بیش از 3 هزارصیاد و روستایی حاشیه نشین این تالاب شغل ایجاد می شوددیدگاه خود را بیان کنید