رهاسازی بچه ماهیهای استرلیاد در یک استخر دو منظوره کشاورزی کرج

رهاسازی بچه ماهیهای استرلیاد در یک استخر دو منظوره کشاورزی کرج

رهاسازی بچه ماهیهای استرلیاد در یک استخر دو منظوره کشاورزی کرج

سه‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰
Tuesday, August 3, 2021

رهاسازی بچه ماهیهای استرلیاد در یک استخر دو منظوره کشاورزی کرج

//

 

کرج - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان البرز از رهاسازی چندین بچه ماهی خاویاری گونه استرلیاد در یک استخر دومنظوره کشاورزی در شهرستان کرج دانست و این امر را در راستای اهداف بخش آبزی پروری دانست.

مسعود کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعداد 737 قطعه بچه ماهی خاویاری از گونه استرلیاد با وزن متوسط 16.8 گرم در یکی از استخر های دو منظوره کشاورزی شهرستان کرج رهاسازی شد.

وی ادامه داد: این بچه ماهی ها پس از حمل از مرکز تکثیر ماهیان خاویاری شهید بهشتی در یکی از استخرهای دو منظوره کشاورزی شهرستان کرج رها شدند.

کریمی گفت: این رهاسازی به دنبال هماهنگی با سازمان شیلات ایران انجام شده است و این امر  تاثیرات مطلوبی به همراه خواهد داشت.

این امر در راستای ایجاد تنوع گونه ای در پرورش ماهی صورت گرفت

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان البرز اضافه کرد: این امر در راستای ایجاد تنوع گونه ای در پرورش ماهی در منابع آبی و استخرهای دومنظوره کشاورزی استان البرز صورت گرفته است.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان البرز افزود: رهاسازی این بچه ماهی های خاویاری گونه استرلیاد در زمینه ایجاد تنوع گونه ای در خصوص پرورش ماهی در محلهای مربوطه تاثیرگذار است

این مسئول یادآور شد: این بچه ماهیان پس از عادت پذیری با غذای دستی و با شناسایی منابع آبی مستعد در این منابع آبی رهاسازی می شونددیدگاه خود را بیان کنید