بازسازي ذخاير ماهيان خاوياري خزر

بازسازي ذخاير ماهيان خاوياري خزر

بازسازي ذخاير ماهيان خاوياري خزر

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

بازسازي ذخاير ماهيان خاوياري خزر

۱۳۹۱/۱۱/۱۹


واحد مرکزی خبر :رئیس سازمان شیلات ایران از رشد 7.8 درصدی بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری در دریای خزر خبر داد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی جامعه دریایی ایران (مانا) ،
غلامرضا رازقی گفت: با ممنوعیت صید تجاری ماهیان خاویاری و برنامه توافقی سران پنج کشور حاشیه دریای خزر،
بازسازی ذخایر این گونه ماهیان ر به رشد است.

رئیس سازمان شیلات ایران،تاکید کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، پنج میلیون قطعه بچه ماهی خاویاری در آبهای دریای خزر با تلاش مراکز بازسازی ذخایر شیلات ایران رهاسازی شده است.
وی افزود : از این پس بچه ماهیانی با اوزان بالاتر رهاسازی می کنیم تا شانس زنده ماندن و بالغ شدن آنها را افزایش دهیم.
وی تاکید کرد: با بازسازی ذخایر ،حفاظت و مدیریت دریا به طور قطع خواهیم توانست در بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری بسیار موثر عمل کنیم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: به منظور حفظ جایگاه ایران در زمینه صادرات خاویار در دنیا، مراکز پرورش ماهیان خاویاری با سرمایه گذاران بخش خصوصی به منظور استحصال خاویار افزایش یافته است.
رازقی یادآور شد:امسال یک تن خاویار پرورشی در مراکز پرورش ماهیان خاویاری استحصال شد که پیش بینی می شود در سال آینده به سه تن افزایش یابد.
رازقی اظهار امیدواری کرد: با کنترل یگان های حفاظت سازمان شیلات ایران و فرهنگ سازی در جوامع محلی شمال کشور، شاهد کاهش بیش از پیش صید غیر مجاز این گونه ماهیان باارزش و ارزآور باشیم.

وی افزود : در حال حاضر صید ماهیان خاویاری تنها با هدف تهیه مولد در مراکز تحقیقاتی و بازسازی ذخایر مولد صورت می گیرد.
رازقی گفت: امیدواری برای بازسازی هر چه بیشتر ذخایر ماهیان خاویاری دریای خزر افزایش یافته است.
وی تاکید کرد اگر روند بازسازی ذخایر و ممنوعیت صید تجاری ماهیان خاویاری ادامه داشته باشد، در سالهای آینده
بستر مناسبی برای صیانت از ذخایر این گونه ماهی با ارزشدیدگاه خود را بیان کنید