پايان آخرين مرحله گشت تحقيقاتي ميگو درخليج فارس

پايان آخرين مرحله گشت تحقيقاتي ميگو درخليج فارس

پايان آخرين مرحله گشت تحقيقاتي ميگو درخليج فارس

جمعه ۲۶ آبان ۱۳۹۶
Friday, November 17, 2017

پايان آخرين مرحله گشت تحقيقاتي ميگو درخليج فارس

//

 

بندرعباس/ واحد مرکزی خبر/ اجتماعی آخرین مرحله گشت تحقیقاتی میگو درآبهای خلیج فارس حد فاصل شهرستان سیریک تا قشم در آبهای دریایی طولا در جزیره قشم پایان یافت. رییس اداره شیلات شهرستان قشم گفت: گـشت تحقیقاتی میگو با هدف برآورد میزان ذخایر و بررسی سایز مناسب آن برای تعیین زمان شروع فصل صید میگو بـا پنج فروند شناور از جمله 2 لنج صیادی شهرستان قشم درمدت پنج روزه اجرا شد. مسعود بارانی افزود: بعد از ارایه گزارش پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و بررسی انداره های میگوهای این منطقه ، تعیین زمان شروع فصل میگو در امسال نیز اعلام شوددیدگاه خود را بیان کنید

فیلمهای جالب شیلاتی خود را جهت درج در این قسمت ایمیل فرمایید