فاضلاب، بهمنشیر را تهدید می‌كند

فاضلاب، بهمنشیر را تهدید می‌كند

فاضلاب، بهمنشیر را تهدید می‌كند

جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰
Friday, December 3, 2021

فاضلاب، بهمنشیر را تهدید می‌كند

۱۳۹۱/۱۱/۲۴


واحد مركزی خبر، رئیس اداره حفاظت محیط زیست آبادان گفت: این امر در كوتاه مدت و بلند مدت تبعات زیادی را برای شهروندان، آبزیان و پوشش گیاهی منطقه در پی خواهد داشت.
موسوی آزاد با بیان این‌كه طبق ماده 9 قانون حفاظت محیط زیست آلودگی منابع آب و محیط زیست ممنوع است افزود: در پنج سال گذشته هشدارهایی به مسئولان ذیربط اعلام شد كه پس از دو سال این تذكرات حالت اخطار پیدا كرد و در این خصوص شكایتی به دادستانی آبادان نیز ارجاع شد.
او از راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب به عنوان بهترین و اساسی ترین راهكار برای جلوگیری از ورود بدون تصفیه فاضلاب شهری به رودخانه بهمنشیر یاد كرد و گفت: تا زمانیكه تصفیه خانه فاضلاب شهری آبادان راه اندازی نشود این آلودگیها ادامه دارد و اخطارها و شكایات ما نیز همچنان پا برجاست.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست آبادان در پاسخ به این‌كه متولیان امرفاضلاب شهری از احداث تصفیه خانه در آینده‌ای نزدیك خبر داده اند افزود: بیش از یك سال است كه وعده احداث تصفیه خانه را داده اند ولی در عمل چیزی ندیده ایم.
موسوی آزاد افزود: بالاخره باید فكری اساسی، جدی و سریع برای موضوع فاضلاب شهر آبادان شود زیرا در غیر این صورت رودخانه دیگر ظرفیت پالایش این آلاینده‌ها را ندارد و اگر دیر وارد عمل شویم وضع رودخانه از آنچه كه امروز هست بدتر نیز می‌شوددیدگاه خود را بیان کنید