دانشمندان در باره انقراض دلفين ها به نخست وزير نيوزيلند هشدار دادند

دانشمندان در باره انقراض دلفين ها به نخست وزير نيوزيلند هشدار دادند

دانشمندان در باره انقراض دلفين ها به نخست وزير نيوزيلند هشدار دادند

چهار‌شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰
Wednesday, December 8, 2021

دانشمندان در باره انقراض دلفين ها به نخست وزير نيوزيلند هشدار دادند

۱۳۹۱/۱۱/۲۷


واحد مرکزی خبر:کارشناسان مراکز بین المللی علمی و حفظ منابع زیست محیطی از مقامات بلند پایه نیوزیلند خواستار اقدامات جدی در زمینه حفاظت از نسل گونه ای دلفین های رو به انقراض شدند. پژوهش های اخیر در باره مخاطرات زندگی دلفین ها حاکی از آن است که از نسل دلفین quotation mark مایویی quotation mark که عمدتا در آبهای نیوزیلند زندگی می کنند تنها پنجاه و پنج عدد باقی مانده است.کارشناسان محیط زیست هشدار دادند در صورتیکه تدابیر خاص حفاظتی از سوی مقامات مربوطه در نیوزیلند اتخاذ نشود، نسل اینگونه دلفین هاتا سال دوهزار و سی در معرض انقراض قرار خواهد گرفت.
هلن مارش،رئیس مرکز انجمن پستانداران دریایی، سازمانی که دوهزار دانشمند از شصت کشور مختلف به تحقیق و پژوهش در باره آبزیان می پردازند با ارسال نامه به جان کی نخست وزیر نیوزیلند و دیگر مقامات مسئول خواستار ممنوعیت ماهیگیری در سکونت گاههای دریایی اینگونه از دلفین ها شد.
به گزارش خبرگزاری شین هوا از ولینگتون مارش معتقد است تورهای ماهیگیری صیادان سالانه سبب تلف شدن نه درصد از دلفین های quotation mark مایویی quotation mark می شود.از اینرو، مراکز بین المللی حفاظت از پستانداران دریایی از نخست وزیر نیوزیلند اتخاذ تصمیمات قاطع جهت حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از انقراض نسل آبزیان را خواستار شدنددیدگاه خود را بیان کنید