5 گونه ماهی تالاب انزلی در خطر انقراض است

5 گونه ماهی تالاب انزلی در خطر انقراض است

5 گونه ماهی تالاب انزلی در خطر انقراض است

جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰
Friday, October 22, 2021

5 گونه ماهی تالاب انزلی در خطر انقراض است

۱۳۹۱/۱۱/۲۸


مدرس دانشگاه آزاد رشت گفت: بسیاری از ماهیان که زیستگاه اختصاصی و عمده آنها تالاب انزلی است، صدمات بسیاری دیده اند
(ایسنا) - منطقه گیلان، با اشاره به خطر انقراض 5 گونه از ماهیان موجود در تالاب انزلی، گفت: این گونه‌ها سس ماهی خزری، ماهی آزاد و ماهی سیم چشم سفید هستند که در طبقه بندی ماهیان اقتصادی می‌گنجند و دو گونه رفتگر ماهی و ماهی نوخاره که جزء ماهیان غیر اقتصادی هستند.
وی افزود: بسیاری از ماهیانی که زیستگاه اختصاصی و عمده آنها تالاب انزلی است، صدمات بسیاری دیده اند و میزان صید آنها کاهش یافته است در طبقه‌های در خطر انقراض، آسیب پذیر، نیاز به حفاظت و نزدیک به تهدید تقسیم بندی می شوند.
وی ادامه داد: براساس این تقسیم بندی 7 گونه از ماهیان تالاب جزء گونه‌های آسیب پذیر هستند که اگر عوامل تهدیدکننده نظیر آلودگی‌های مختلف و صید بی رویه همچنان ادامه یابد آنها را به سمت وضعیت انقراض سوق می دهد که این گونه‌ها را تاس ماهی ایرانی، اوزون برون از ماهیان خاویاری، ماهی سیم معمولی، سوف حاجی طرخان، سوف سفید که همگی از گونه‌های اقتصادی هستند و دو گونه دیگر غیر اقتصادی می‌توان گاو ماهی و قزل آلای خال قرمز را نام برد.
کشوردوست خاطرنشان کرد: گونه‌هایی از ماهیان که نیاز به حفاظت دارند را سس ماهی سرگنده، سرخ باله، اردک ماهی از ماهیان اقتصادی و شمشیر ماهی آب شیرین و ماهی ریز نقره‌ای هستند.
وی گفت: چند گونه از ماهیان حوزه تالاب انزلی هستند که وضعیت مطلوبی ندارند که از جمله آنها می توان شاه کولی، کولمه، مارماهی دهان گرد، سس ماهی کورا و رفتگر ماهی طلایی را نام برد.
دکتر کشوردوست تصریح کرد: وجود گونه‌های مختلف آبزی در تالابها، نقش مهمی در پالایش و توان اکولوژیکی تالاب دارند، به طوری که پیوستگی زنجیره غذایی موجود در این تالاب‌ها دارای اهمیت اقتصادی است و از بین رفتن هر گونه، موجب ناقص شدن این زنجیره و در نهایت ایجاد تاثیر منفی بر محیط زیست تالاب و پیامدهای دیگر ناشی از آن می شوددیدگاه خود را بیان کنید